Az EU 2021-et a vasút európai évének választotta, hogy ezzel is népszerűsítse a vonatozást, mint biztonságos és fenntartható közlekedési formát. Az alábbiakban az Európai Parlament „2021 a vasút európai éve” című cikkét közöljük – azzal, hogy annak részleteivel nem feltétlenül értünk egyet.

December 15-én az Európai Parlament jóváhagyta a Bizottság javaslatát, hogy 2021-et jelöljék ki a vasút európai évének. A Tanács által december 16-án elfogadott határozat hozzájárul az EU erőfeszítéseihez, hogy népszerűsítse a környezetbarát közlekedési módokat.

InterCity vonat Brüssels Nord állomáson. Forrás: https://eionet.kormany.hu/a-repules-szegyene

Az EU-ban a vasút népszerűsítésére már számos olyan programot (https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201211IPR93648/promoting-sustainable-mobility-parliament-names-2021-as-european-year-of-rail) terveztek, ami arra ösztönözheti az európaiakat és vállalkozásokat, hogy a vasutat használják közlekedésre.

Fenntartható és biztonságos mobilitás

A közlekedés adja az EU üvegházhatású gáz kibocsátásának 25 százalékát.( https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-48-2020-INIT/en/pdf%20(%20) ) A vasút azonban a kibocsátás mindössze 0,4 százalékáért felel az EU-ban. A vasút nagyrészt villamosított, és ez az egyetlen olyan közlekedési mód, ami számottevően csökkentette a kibocsátásait 1990 óta. Emellett jelentős szerepet játszhat a fenntartható turizmusban is.

Hála az alacsony esetszámnak a vasút egyben a legbiztonságosabb szárazföldi közlekedési mód is. Egymilliárd utas/kilométerre mindössze 0,1 a vasúti balesetek halálozási száma (https://europa.eu/year-of-rail/why-rail_hu ), szemben a buszbalesetekkel, ami 0,23; az autóbalesetekkel, ami, 2,7; és motorbalesetekkel, ami 38 volt 2011 és 2015 között. Az Európai Parlament 2018-ban új intézkedéseket hagyott jóvá a vasúton utazó utasok jogainak megerősítésére (https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181005STO15109/uj-unios-szabalyok-a-vasuton-utazok-vedelmeben )

Mindezek ellenére sajnos az utasok csupán 7, míg az árucikkek 11 százaléka utazik vonattal. Az elavult infrastruktúra, az idejétmúlt üzleti modellek és a magas karbantartási költségek olyan akadályokat jelentenek, amelyeket le kell küzdeni ahhoz, hogy egységes európai vasúti jöhessen létre.

A közúti szállítás a szárazföldi teherszállítás 75 százalékát adja. Jelentős részének a vasúti és belvízi utakra kellene áttérnie, hogy a fenntarthatóbb szállítási mód segítsen csökkenteni a kibocsátást az ágazatban. Ahhoz, hogy ezt elérjük jelentős beruházásokra és a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósítására (https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-trans-european-transport-network-streamlining-measures) van szükség.

Vasút a Covid19-járvány idején

A koronavírus okozta válság rámutatott arra, hogy a vasút kivételes körülmények között is képes biztosítani az alapvető áruk, például élelmiszerek, gyógyszerek és üzemanyagok gyors szállítását.

A válság az ágazatot is komolyan érintette, az utasok száma jelentősen csökkent (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_pa_quartal/default/table?lang=en ) az utazást korlátozó intézkedések miatt. Ennek ellenére szerepe lesz abban, hogy a járványból való felépülés fenntarthatóbb legyen.

Miért lett 2021 a vasút európai éve?

2021 fontos év az EU vasúti politikája szempontjából, mivel ez az első olyan év, melyre egészében vonatkoznak a negyedik vasúti csomag (https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/package-4th-railway-package) szabályai. A jogalkotási csomag célja, hogy létrejöjjön egy teljesen integrált európai vasúti térség, a fennálló intézményi, jogi és technikai akadályok megszüntetése és a gazdasági növekedés támogatása.

Forrás: 2021 a vasút európai éve https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-a-vasut-europai-eve

Ajánlott irodalom: European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport: Handbook on the external costs of transport – January 2019 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1(az Európai Bizottság közlekedési externális költségekkel foglalkozó kiadványa)

Korábbi írásaink a témában:

ÚTMUTATÓ A FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERV (SUMP) KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ https://eionet.kormany.hu/utmutato-a-fenntarthato-varosi-mobilitasi-terv-sump-kidolgozasahoz-es-megvalositasahoz

„Az utazásnak örömöt kell adnia” - Mobilitás a post-COVID világban https://eionet.kormany.hu/az-utazasnak-oromot-kell-adnia-mobilitas-a-post-covid-vilagban

Élesztő-, és biciklihiány https://eionet.kormany.hu/eleszto-es-biciklihiany

Közéleti vita a közlekedésről https://eionet.kormany.hu/kozeleti-vita-a-kozlekedesrol

Hajózás és környezet https://eionet.kormany.hu/hajozas-es-kornyezet

„A repülés szégyene” https://eionet.kormany.hu/a-repules-szegyene

Hajózni muszáj? https://eionet.kormany.hu/hajozni-muszaj

Városi kerékpáros konferencia https://eionet.kormany.hu/varosi-kerekparos-konferencia

A repülés környezeti és éghajlati hatásai nőnek https://eionet.kormany.hu/a-repules-kornyezeti-es-eghajlati-hatasai-nonek

Élhető utcák és társadalmi tőke https://eionet.kormany.hu/elheto-utcak-es-tarsadalmi-toke

EIONET Environment and Transport https://eionet.kormany.hu/eionet-environment-and-transport

EcoVeloTour konferencia https://eionet.kormany.hu/ecovelotour-konferencia

Repülünk, hajózunk https://eionet.kormany.hu/repulunk-hajozunk

Átmenet a fenntartható közlekedésbe – konferencia https://eionet.kormany.hu/atmenet-a-fenntarthato-kozlekedesbe-konferencia

Alapvető változások kellenek a közlekedés fenntarthatóságáért https://eionet.kormany.hu/alapveto-valtozasok-kellenek-a-kozlekedes-fenntarthatosagaert

Biciklivel a zöldgazdaság felé https://eionet.kormany.hu/biciklivel-a-zoldgazdasag-fele

Merre tart a közlekedés? https://eionet.kormany.hu/merre-tart-a-kozlekedes

Több tettre van szükség a közlekedés környezeti hatásainak csökkentéséhez https://eionet.kormany.hu/tobb-tettre-van-szukseg-a-kozlekedes-kornyezeti-hatasainak-csokkentesehez