Az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, valamint annak tag- és együttműködő országainak partnerhálózata.

 Magán az Európai Környezetvédelmi Ügynökségen (EEA) kívül számos európai témaközpontot (ETC-k) foglal magában, valamint egy hálózatot, amely 39 ország több mint 400, környezetvédelmi információval foglalkozó nemzeti szervének körülbelül 1500 szakértőjéből áll. Ezek a szakértők alkotják a kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontokat (NFP-k) és a nemzeti referenciaközpontokat (NRC-k).

Forrás: "Az Eionet összeköt" c. kiadvány

Az EIONET célja, hogy Európa környezeti állapotára és annak terhelésére vonatkozó elemzésekhez időszerű és minőségbiztosított adatokkal, információval és szakértelemmel szolgáljon. Ez lehetővé teszi a döntéshozók számára, hogy nemzeti és európai szinten megfelelő intézkedéseket hozzanak a környezet védelme érdekében, és figyelemmel kísérjék a végrehajtott politikák és intézkedések hatékonyságát.

Az EIONET-en keresztül az EEA összegyűjti az egyes országokból származó környezetvédelmi információt, az időszerű, nemzeti szinten hitelesített, kiváló minőségű adatok beszállítására összpontosítva. Ez az EEA honlapján keresztül széles körben elérhetővé tett ismeretanyag tematikus és integrált környezetvédelmi értékelések alapját képezi. Az információk a környezetgazdálkodási folyamatok, a környezetvédelmi politikaalkotás és -értékelés, valamint a nemzeti, európai és globális szintű állampolgári részvétel támogatását szolgálják. Az állampolgároknak a tudományos tevékenységekben való részvételével, valamint a laikus, helyi és tradicionális tudás által közvetített, illetve az üzleti szférából származó visszajelzéssel és tájékoztatással párosulva szilárd tényalapot biztosítanak a döntéshozatalhoz és a nyilvánosság részvételéhez.

 

A 2014. december 12-i Hazai EEA-EIONET találkozó prezentációi itt érhetőek el PDF formátumban: