Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) az Európai Unió szakosított szervezete, melynek feladata, hogy megbízható, független információt szolgáltasson a környezetről. Az EEA elsődleges információforrás a környezetvédelmi politika kidolgozásában, elfogadásában, megvalósításában és értékelésében részt vevők, valamint az üzleti világ és a civil társadalom számára egyaránt.

Kezdetek
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletet az Európai Unió 1990-ben fogadta el. A rendelet 1993 végén lépett hatályba, majd közvetlenül ez után fogadták el az EEA Koppenhágában való elhelyezéséről szóló határozatot. A tényleges munka 1994-ben vette kezdetét. A rendelet előírta az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) létrehozását is.

Forrás: <http://www.eea.europa.eu/media/pictures>

Tagság
Az EEA tagsága alapvetően az EU tagállamaiból áll, de nyitott az olyan országok előtt is, amelyek nem tagállamai az Európai Uniónak. A szervezet jelenleg 33 tagországot számlál: ide tartozik a 28 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország. Emellett további 6 együttműködő ország is kapcsolódik az EEA tevékenységeihez, amelyek: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró és Szerbia.

Forrás: <http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet>

Ügyfelek és célcsoportok
Az EEA fő érdekelt felei az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa — amely különösen az egymást váltó uniós elnökségek által megfogalmazott szükségleteket elégíti ki — és az EEA tagországai.
Az európai és nemzeti politikai szereplők e központi csoportja mellett az EEA az EU más olyan intézményeivel is közös munkát végez, mint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Beruházási Bank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az EU ügynökségei. Az EU keretén kívül az üzleti közösség, a tudományos élet képviselői, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom más részei ugyancsak fontos célcsoportok.
Az EEA igyekszik kétirányú párbeszédet kialakítani ügyfeleivel és célcsoportjaival, hogy helyesen azonosítani tudja információs igényeiket, és gondoskodni tudjon arról, hogy képesek legyenek megérteni és felhasználni az EEA által nyújtott információkat.

EEA felépítése, működése
Az EEA Igazgatótanácsa a tagország egy‑egy képviselőjéből, az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának és Kutatási Főigazgatóságának két képviselőjéből, valamint az Európai Parlament által kinevezett két tudományos szakértőből áll. Az Igazgatótanács feladatai közé tartozik egyebek mellett az EEA éves és a többéves munkaprogramjainak jóváhagyása, az ügyvezető igazgató kinevezése és a Tudományos Bizottság tagjainak kijelölése. A Tudományos Bizottság tudományos ügyekben szaktanácsadással segíti elő az Igazgatótanács és az ügyvezető igazgató munkáját.

Forrás: <http://www.eea.europa.eu/hu/publications/europai-kornyezetvedelmi-ugynokseg>

Az EEA-nak nyolc részlege van (a szervezeti ábra innen érhető el), és a mintegy 200 főt számláló szakértői gárdája segítségével hajtja végre a munkaprogramot. Az ügyvezető igazgató feladata az EEA napi irányítása, és a munkaprogramban kitűzött feladatok végrehajtásáért az Igazgatótanács felé tartozik felelősséggel.

EEA szolgáltatások
Az EEA jelentések, rövid tájékoztatók és cikkek, sajtóanyagok, valamint online termékek és szolgáltatások formájában nyújt értékeléseket és információkat. Az anyagok a környezet állapotával, a jelenlegi trendekkel és terhelésekkel, a gazdasági és társadalmi hatótényezőkkel, a politikák hatékonyságával foglalkoznak, továbbá azonosítják a jövőbeni trendeket, kilátásokat és problémákat forgatókönyvek és más eszközök alkalmazásával. Az internetes oldalról valamennyi jelentés, összefoglaló és cikk teljes szövege ingyenesen letölthető.