Kiemelt dokumentumok, kiadványok

2014. április 18. 13:53

Legfrissebb megatrendek: Kétfelé ágazó népesedési trendek

A „Kétfelé ágazó népesedési trendek” (Diverging global population trends) című publikáció szerint az európai környezet helyzete, folyamatai és távlati lehetőségei mindig is függtek a kontinensen kívüli folyamatoktól és eseményektől is. A globális hálózatok és folyamatok fontossága nő, és ez összetett kihívásokat jelent a hagyományos igazgatási rendszereknek, amelyek nemzeti vagy térségi keretek között működnek...

2014. április 18. 13:53

Legfrissebb megatrendek: Növekvő igények az ökoszisztémákkal szemben

A „Növekvő igények az ökoszisztémákkal szemben” (Growing demands on ecosystems) című publikáció szerint a népesség növekedésének, a növekvő étel és energiaigénynek, és az átalakuló fogyasztói szokásoknak köszönhetően a Föld ökoszisztémáival szembeni nyomás folyamatosan nő...

2014. április 18. 13:52

Legfrissebb megatrendek: Erősödő globális verseny az erőforrásokért

Az „Erősödő globális verseny az erőforrásokért” (Intensified global competition for resources) című publikáció szerint a gazdaságok ahogyan növekednek, úgy egyre több erőforrást használnak fel. Miközben a folyamatokat mozgató növekvő életszínvonalnak mindenki feltétel nélkül örül, mindez veszélyeket is hordoz...

2014. április 18. 13:52

Legfrissebb megatrendek: Folytatódó gazdasági növekedés?

Minden globális tanulmány gazdasági növekedést jósol az eljövő évtizedekre – elsősorban az ázsiai népesség termelési és fogyasztási szokásainak nyugati típusú felé való eltolódása miatt. A globális termelés ilyen fokú növekedése számos hatással bír...

2014. április 18. 13:52

Legfrissebb megatrendek: Egypólusúból többpólusú világba

Az „Egypólusúból többpólusú világba” (From a unipolar to a multipolar world) című publikáció szerint a gazdasági hatalom átalakulóban van. Az elmúlt évszázad(ok)ban viszonylag kevés ország, összesen a világ népességének ötöde uralta a világ gazdaságának termelését és fogyasztását...

2014. április 17. 17:03

Legfrissebb megatrendek: Városiasodó világunk

A “Városiasodó világunk (Living in an urban world)” című publikáció a városiasodás világszerte zajló, de eltérő és meglepő jellegzetességeket mutató folyamatát elemzi.

2014. február 19. 13:58

Annual Work Programme 2014

A Többéves Munkaprogram (2014-18) első évének munkaprogramja, amely egyrészt a korábbi éves munkaprogramok folytatása, másrészt az új 5 éves munkaprogram ciklus miatt számos új elemet is hordoz. A 2014. évi Munkaprogram az aktuális Többéves Munkaprogramban meghatározott négy stratégiai terület felosztásán alapulva határozza meg a feladatokat, előrehaladási indikátorokkal, bevonandó partnerekkel és a vonatkozó EU-s szabályozással együtt, a készülő ügynökségi termékekre koncentrálva.

2014. február 18. 10:50

Multiannual Work Programme 2014–2018

A Többéves Munkaprogram a 2014 és 2018 közötti 5 évre határozza meg az Európai Környezetvédelmi Ügynökség stratégiai irányultságát, amelybe ágyazva szakterületenként lebontva bemutatja az elvégzendő főbb feladatokat. A Munkaprogram jelentősen hozzájárul az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikai - köztük a 7. Környezetvédelmi Cselekvési Program (7EAP) - céljainak végrehajtásához, és a fenntarthatóság felé való hosszú-távú átmenet lehetőségének megteremtéséhez.

2014. február 5. 16:28

TERM 2013 - A closer look at urban transport

A TERM 2013 jelentés a 2011-es közlekedés tárgyú fehér könyvben és az egyéb közlekedés és környezet témájú EU-s rendeletekben kitűzött környezetvédelmi célok előrehaladását vizsgálja a vonatkozó indikátorok segítségével. A jelentés fókusza a városi közlekedés.

2014. február 4. 16:27

Late lessons from early warnings II

A Late lessons from early warnings I. kötete 2002-ben látott napvilágot, amelynek folytatása ez a 2013-as kiadvány. Az Európai Környezetvédelmi Ügynőkség mindkét kötetben olyan, elsősorban vegyi anyagokkal és technológiai újításokkal kapcsolatos esettanulmányokat gyűjtött össze, amelyek jól példázzák, hogy az elővigyázatosság elvének be nem tartása vagy helytelen használata milyen súlyos következményekkel járhat.