Minden globális tanulmány gazdasági növekedést jósol az eljövő évtizedekre – elsősorban az ázsiai népesség termelési és fogyasztási szokásainak nyugati típusú felé való eltolódása miatt. A globális termelés ilyen fokú növekedése számos hatással bír...


Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség először 2010-ben jelentette meg a globális megatrendeket felmérő kiadványát, amely része volt az ötévente ismétlődő európai szintű környezeti állapot és előretekintés 2010-es jelentésének (SOER 2010). A 2015-ös SOER kiadványra való felkészülésként az EEA most aktualizálja minden korábbi megatrend jelentését, és részletesen elemzi a legfrissebb adatokat. Jelen kiadvány egyike ezen 11 önálló publikációnak, amelyek 2013-1014 folyamán jelennek meg, és amelyek a 2015-ös SOER jelentés globális megatrendekről szóló részének alapját fogják adni.

A „Folytatódó gazdasági növekedés?” (Continued economic growth?) című publikáció szerint a 2008-2009-es pénzügyi válság hatására jelentősen csökkent a fejlett országok gazdasági termelése, különösen Európában. A kevésbé optimista gazdasági előrejelzések szerint a hatások hosszan elhúzódnak. Ugyanakkor minden globális tanulmány gazdasági növekedést jósol az eljövő évtizedekre – elsősorban az ázsiai népesség termelési és fogyasztási szokásainak nyugati típusú felé való eltolódása miatt.
A globális termelés ilyen fokú növekedése számos hatással bír. Sokat önálló globális megatrendként kezelnek e felmérés más fejezetei, mint például a gazdasági hatalom kiegyenlítődése, a verseny az erőforrásokért, a csökkenő természeti tőke, a növekvő éghajlat változási hatások, és a növekvő szennyezés.

Jelen fejezet a mindezen trendeket előidéző erőkre fókuszál – elsősorban a múltbéli és jövőbeli gazdasági termelésre, a mögöttes hajtóerőkre, a bizonytalan tényezőkre, és a mindezzel összefüggő globális életszínvonal változásra.
Az eredeti angol nyelvű kiadvány elérhető innen.