Az EU környezeti szakpolitikáinak fejlődésével („EU policy developments”) foglalkozott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2021. december 8-án tartott online ülése. Az alábbiakban Lucia Soriano Irigaray, az EC Secretariat-General munkatársa „A 2021-es Stratégiai jövőkutatás jelentés bemutatása” (Presentation of the 2021 Strategic Foresight Report) című előadásából adunk rövid összefoglalót.

A 2021-es Stratégiai jövőkutatás jelentés

Az előadó Lucia Soriano Irigaray szerint az alapkérdést úgy lehet megfogalmazni, hogy: Hogyan legyünk rugalmasak egy egyre többpólusú és egyre vitatottabb globális rendben? („How to be resilient in an increasingly multipolar and contested global order?”) A kulcs megatrendek (https://www.eea.europa.eu/soer/2015/global illetve https://eionet.kormany.hu/download/9/e8/e1000/Globalis_megatrendek.pdf ) érintik az EU-t, ugyanakkor figyelembe kell venni az újonnan megjelenő témaköröket („emerging issues”) és a bizonytalanságokat („uncertainties”) – valamint az ezekre adott válaszokat is. A jelentés 10 stratégiai cselekvési területet fogalmaz meg, ahol az EU megerősítheti nyílt stratégiai autonómiáját és globális vezető szerepét („10 strategic areas or action where the EU can strengthen its open strategic autonomy and global leadership”).

A jelentés a JRC Science for Policy című jelentésére (https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/evidence4policy/document/science-policy-handbook) támaszkodik. A könyv tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan vigyük a tudományt a döntéshozók látókörébe – azoknak a kutatóknak és kutatásszervezőknek készült, akik hatással szeretnének lenni a szakpolitikákra. A munka bemutatója szerint ma komoly szakpolitikai kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyeket tudományos bizonyítékok nélkül nem lehet megoldani. A tudomány és a politika különböző világok, de szorosan együtt kell működniük korunk „gonosz” („wicked”) problémáinak megoldása érdekében.

A JRC az Európai Bizottság tudományos és tudás-szolgálata, amelynek küldetése, hogy a tudományt és a tudást bevonja az EU szakpolitika készítésébe. A szervezet az elmúlt években új típusú ismereteket és gyakorlatokat sajátított el annak érdekében, hogy növelje a kutatás európai szakpolitikákra gyakorolt hatását. A könyv bemutatja az út során levont tanulságokat - amelyek egyébként nem csak az EU viszonylatában alkalmazhatóak. Új készségeket és gyakorlatokkal kapcsolatos tanácsokat ismerhetnek meg a kutatók, de az intézményi változás elemeit is – olyan tudásterületeket és folyamatokat, amelyekbe érdemes befektetni. A könyv a közös alkotást („co-creation”) helyezi a szakpolitikáknak szóló tudomány („Science for Policy 2.0”) középpontjába, amely így a tudás-politika kapcsolat integráltabb modellje.

Lucia Soriano Irigaray előadása szerint az EU-ra 2050-ig az alábbi strukturális globális megatrendek hatnak:

  • Éghajlatváltozás és más környezeti kihívások;
  • Digitális összefonódás fokozódása és technológiai átalakulások;
  • A demokráciára és az értékekre nehezedő nyomás (a világ lakosságának csak 4 % a él olyan helyen, ahol a demokrácia szintje nő); és
  • Változások a globális rendben (többpólusúság) és a demográfiában (növekvő népesség).

Az előadó a vízellátással összefüggő konfliktusokat-, illetve az ebből eredő migrációt említette példaként; illusztrációként pedig a DG Joint Research Centre Unit D2 ábráját mutatta be, amely az EU-térség édesvíz csökkenését, a fő migrációs áramlatokat, illetve a 2021 első félévében fellépő biztonsági incidensek helyét jelzi. Ahogy elmondta, az éghajlati problémák súlyosbodásával, illetve a humanitárius segítség elégtelenségével az ilyen jellegű problémák várhatóan súlyosbodni fognak.

 

Mindennek fényében a 2021-es Stratégiai jövőkutatás jelentés 10 stratégiai cselekvési területet fogalmaz meg, melyek:

1. Fenntartható és rugalmas / ellenálló egészségügyi-, és élelmezési rendszerek biztosítása (Ensuring sustainable and resilient health and food systems)

2. Dekarbonizált és megfizethető energia biztosítása (Securing decarbonised and affordable energy)

3. Az adatkezelés, a mesterséges intelligencia és az élvonalbeli technológiák kapacitásának erősítése (Strengthening capacity in data management, artificial intelligence and cutting edge technologies)

4. A kritikus nyersanyagok ellátásának biztosítása és diverzifikálása (Securing and diversifying supply of critical raw materials)

5. A legelsők közötti globális pozíció biztosítása standardok megállapításában (Ensuring first-mover global position in standarrd-setting)

6. Rugalmas és jövőálló gazdasági és pénzügyi rendszer kiépítése (Building a resilience and future-proof economics and financial systems)

7. Az uniós ambícióknak megfelelő készségek és tehetségek fejlesztése és megtartása (Developing and retaining skills and talent matching EU ambitions)

8. A biztonsági és védelmi kapacitások, valamint a világűrhöz való hozzáférés erősítése (Strengthening security and defence capacities and access to space)

9. Globális partnerekkel való együttműködés a béke, a biztonság és a jólét mindenki számára történő előmozdítása érdekében (Working with global partners to promote peace, security and prosperity for all)

10. Az intézmények rugalmasságának / ellenálló képességének erősítése (Strengthening the resilience of institutions)

Az előadó kiemelte a jövőkutatás fontosságát, és felhívta a figyelmet az oldalra, ahol az Európai Bizottság ilyen témájú publikációi elérhetőek: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight_en

Kérdésre válaszolva Lucia Soriano Irigaray elmondta, hogy a munka során „vadkártyákat (lásd bővebben itt: https://eionet.kormany.hu/vadkartyak-jovokutatas-az-oecd-es-az-eea-kozos-esemenyen ) nem vettek figyelembe. Ennek az az oka, hogy a vadkártyák olyan mértékben sokszoroznák a jövőhetőségeket („futurabilities”), hogy az teljességgel ellehetetlenítené a további gondolkodást. A munka során a vonatkozó irodalmat vették igénybe, a szakértők tudását, és mindezeket és Delphi-módszer alapján egyeztették. Ugyanakkor kijelenthető, hogy maga a módszer is változik, tehát ez nem biztos, hogy a jövőben is így marad.

A 2021-es Stratégiai jövőkutatás jelentés elérhető itt.

Bővebben a témáról:

• Az EIONET jövőkutató csoportjának ülése https://eionet.kormany.hu/az-eionet-jovokutato-csoportjanak-ulese

• FORESIGHT DICTIONARY https://eionet.kormany.hu/download/7/dd/82000/FORESIGHT%20DICTIONARY.pdf

• Globális megatrendek, Európai környezet jelentés, a jövő jelei, cyber generáció, környezeti érzékenység https://eionet.kormany.hu/globalis-megatrendek-europai-kornyezet-jelentes-a-jovo-jelei-cyber-generacio-kornyezeti-erzekenyseg

• Globális megatrendek környezeti hatásai Magyarországon. beszámoló, 2017 https://eionet.kormany.hu/download/9/e8/e1000/Globalis_megatrendek.pdf

• Válság után, válság előtt? https://eionet.kormany.hu/valsag-utan-valsag-elott

• FORENV: jövőkutatás környezeti-társadalmi kérdésekről https://eionet.kormany.hu/forenv-jovokutatas-kornyezeti-tarsadalmi-kerdesekrol

• Az NRC FLIS csoport ülése https://eionet.kormany.hu/az-nrc-flis-csoport-ulese

• FORENV 2019-2020: jövőkutatás https://eionet.kormany.hu/forenv-2019-2020-jovokutatas

• Válság és paradigmaváltás - avagy az állóképesség (reziliencia) kérdései egy közelgő válság előtt és után https://eionet.kormany.hu/valsag-es-paradigmavaltas-avagy-az-allokepesseg-reziliencia-kerdesei-egy-kozelgo-valsag-elott-es-utan

• Jövőkutatás, Forgatókönyvek https://eionet.kormany.hu/jovokutatas-forgatokonyvek

• A 2020. február – április folyamán elkészült magyar környezeti forgatókönyvek itt érhetőek el: https://eionet.kormany.hu/download/b/78/92000/Scenario_project_Hungary_2020_05_11.pdf

• Környezet és covid: a közös a bizonytalanság https://eionet.kormany.hu/kornyezet-es-covid-a-kozos-a-bizonytalansag

• Jövőkutatás – felpezsdülő jelen https://eionet.kormany.hu/jovokutatas-felpezsdulo-jelen

• “Vadkártyák”: jövőkutatás az OECD és az EEA közös eseményén https://eionet.kormany.hu/vadkartyak-jovokutatas-az-oecd-es-az-eea-kozos-esemenyen

• Forgatókönyvek a természeti környezet szlovákiai jövőjére https://eionet.kormany.hu/forgatokonyvek-a-termeszeti-kornyezet-szlovakiai-jovojere

• Távmunka: társadalom, gazdaság és környezet https://eionet.kormany.hu/tavmunka-tarsadalom-gazdasag-es-kornyezet

• Jövőkutatás a városi közlekedésben https://eionet.kormany.hu/jovokutatas-a-varosi-kozlekedesben

• EU szakpolitikák és a jövőkutatás fejlődése https://eionet.kormany.hu/eu-szakpolitikak-es-a-jovokutatas-fejlodese

• Forgatókönyvek 2050-re: párhuzamok a jövőkutatásban https://eionet.kormany.hu/forgatokonyvek-2050-re-parhuzamok-a-jovokutatasban