Az EIONET hálózat Forward Looking and Services (FLIS) csoportja 2019. október 1-2-án tartotta éves ülését. Az alábbiakban erről számolunk be röviden.

A FLIS Coordination Team (COT) előzetes ülésén szeptember 30-án arra jutott, hogy a Vision and Mission újraalkotása hasznos lehet, de nem feltétlenül azonnali teendő. A korábbi dokumentum (Profile of NRC FLIS” 2013) nem volt a mostani ülés előtt időben körbeküldve. A kérdést árnyalja az EEA és a JRC közötti szerepmegosztás homálya: „JRC is the foresight institution” – mondatik, de akkor kik vagyunk mi?... Vajon be lehet vonni a JRC-t a hálózatba? (A képet az is árnyalja, hogy ha az EEA egy külső cégtől megrendel egy szakmai anyagot, akkor azt bekövetelheti határidőre, de a saját szakértői hálózatától nem.) A terv az volt, hogy az ülésen erről egyfajta ötletelés menjen, brainstorming, részletes vita, szövegek megfogalmazása ne.

Együttműködés a hálózat és az EEA között: „How does a win-win project look like?” A FLIS sok projektet indított, ezek közül sok volt sikeres, sok pedig zátonyra futott. Eddigi tapasztalatok: mi hozott sikert, mi vezetett kudarchoz?

Új projektek ötletei: Mindent írjunk fel, és színes matricával szavazzunk. Próbáljuk arra fókuszálni, hogy az adott projekt ötlet miért (lehet) a FLIS csoport munkája?

Az ülés nyitó beszédében Anita Pirc Velkavrh utalt az EU Bizottság jelenlegi szervezésére, és arra(tényként), hogy Európa 2050-re éghajlat semleges lesz (climate neutrality by 2050). Mindeközben rengeteg társadalmi kérdés is felmerül, így előtérbe kerül a „just transition” (igazságos átalakulás) kérdése is. Újra kell alakítani a Biodiversity Strategy-t is. brüsszel jelenleg a „Green new deal” létrehozásában serénykedik. Anita szerint ez egy „key opportunity togeather with European Semester”. Az EEA a 2021-2030 közötti időszakra szóló EIONET Stratégiát készíti, ennek első változatai 2020 márciusra várhatóak. Ebben láthatóan igen fontos szerepet fog kapni a „co-creation”, a rugalmasság és a „foreward-looking”. A FLIS projektekre 2020-21-ben egyes források szerint 13 ezer-, más források szerint 30 ezer euro áll rendelkezésre mint „contracting budget”. Az elvárás, hogy 2020-ban legalább egy termék (FLIS product / „delivery”) legyen. A 2015-ös SOER egyik fő konklúziója az volt, hogy alapvető átalakulásra van szükség (need for transition). A rendszerszerű kihívásokra megoldás-orientált tudásra van szükség.

Karin Fink véleménye szerint már nem az a kérdés, hogy tudunk-e a kormányoknak megfelelő intézkedéscsomagokat ajánlani, hanem hogy hogyan tudjuk meggyőzni őket arról, hogy kövessék az eseményeket („convince governments to follow happenings”).

Az Emerging trends témáról elhangzott, hogy kicsit megakadt a téma Vincent kilépésével. Van egy „Guide Book for emerging issues” című termékünk, de eddig nem került publikálásra, mióta Mirek elhagyta a FLIS csoportot…

A SOER 2020 novemberben megy nyomdába, december 4-én jelenik meg Brüsszelben (főleg az EU Bizottság meghívottaival).

„Rebooting FLIS” témakörhöz kapcsolódva Ed szerint fontos, hogy olyan mondatokat hozzunk létre, amelyek „egy levegővel elmondhatóak”. Felmerült a FLIS elnevezés esetleges megváltoztatása, mivel ez minden nyelven mindig további magyarázatot igényel. Felmerült, hogy legyen egyszerűen „Foresight (Network)” a nevünk. A „Blossom” projekt Anita szerint sikeres volt: olyan országok is bekapcsolódtak a környezeti jövőkutatásba, amelyek addig nem. A „Platform” (akinek kérdése van, ott megosztja, a hálózat tagjai válaszolhatnak) soha nem működött. A Globális megatrendek (GMT) kialakítása Lorenzo szerint sok tanulságot adott. Így például hogy a co-creation sokkal időigényesebb eljárás, és hogy a túl hosszú eljárás során a résztvevők belefáradhatnak a munkába. A „Foresight Dictioanary” egy tömény siker: kis csoport vett részt benne kiemelten aktívan, de a teljes csoport részt vett a munkában. Az EEA vezetősége nap mint nap használja, Jock Hans… Felmerült, hogy lehet, hogy frissíteni kellene…

Új projektek (2020-2021) tekintetében az alábbi négy ötlet kapta a legtöbb szavazatot:

  • Horizon Scanning part II – the return. Sylvia and Ana. Ugyanaz a csapat (?).
  • Social Changes and Social Media. Karin Fink and Miklós Marton. Meta level analysis? What people are doing now?
  • Western Balkan: capacity building. A Blossom egyfajta továbbvivése. Egyesíthető a GMT program analízisével. Dragana és Dordije.
  • Creating reference Scenarios. Ed. Desirable future and also pathways; how can we realise. Narratives and also visualization of future. Messages of scenarios.

Mindehhez egy kitöltendő kérdőívet (template) fog adni az EEA, azt kell majd okosan kitalálni.

Casual loop analysis - training

Hördur kihangsúlyozta, hogy soha nincsen teljes képünk semmiről („newer we can have a complete picture at hand”). Elmondta, hogy a munkák során rendre kezelni kell akérdéskörök túlbonyolódását („valley of complexity”). A Casual Loop Diagram (CLD) segít megérteni az összefüggéseket. Mi lehet a legkézenfekvőbb megoldási javaslat alternatívája? Mi lehet a második legjobb szakpolitika?

Az ok – hatás (casue effect) diagramok mindezt vizuálisan ábrázolják. Sok esetben visszacsatolás (Feedback) jelentkezik; például a születések pozitívan befolyásolják a népességet, ami szintén pozitívan befolyásolja a születéseket. Akár dupla visszacsatolás is jelentkezhet, például a születések, a népesség, és a halálozások tekintetében (természetesen a halálozás a népességet negatívan befolyásolja – egyfajta kiegyensúlyozó visszacsatolásként). Egyes hatások késleltetve jelentkeznek (delay). Az ábrák készítésekor célszerű lehet átgondolni, hogy van-e központi hatáskör (central loop)?

Célszerű figyelembe venni a lehetséges szakpolitikák, intézkedések egymásra hatását („cocktail effect of policy options; syinergies and trade-offs of possible measures”).

Manfred Rosenstock (TbYWYweqhuRx9VNMZhkmlVbWFuZnJlZC5yb3NlbnN0b2NrQGVjLmV1cm9wYS5ldQ== ), a DG ENV részéről elmondta, hogy a 7EAP 2020-ban lejár („runs out”).

Az ülés befejezésekor elhangzott, hogy ahogy a vonalas telefonok (landline phones) kultúrája és infrastrujtúrája átalakult, úgy minden más is átalakulhat.