Meglepően hasonló gondolatmeneteket eredményeznek a környezeti jövőkutatás (futuresight) forgatókönyv (senario) alkotó munkái. A szlovák, a magyar, és most egy nemzetközi csoport is hasonló fő irányok mentén képzeli a jövőt…

Forgatókönyvek a természeti környezet szlovákiai jövőjére

A természeti környezet jövője 2050-ig - Forgatókönyvek a természeti környezet szlovákiai jövőjére, és ennek hatása a közügyekre

A „Forgatókönyvek a természeti környezet szlovákiai jövőjére” című munka 2019-2020 évben készült. A széleskörű együttgondolkodás részeként kialakuló szöveg gazdag szakirodalmi hivatkozással van alátámasztva. A kész szöveg nem csak tartalmában, de helyenként kifejezetten szépirodalmias megfogalmazásában is igen értékes. Korábban a szöveg teljes magyar nyelvű fordítását közöltük: https://eionet.kormany.hu/akadalymentes/forgatokonyvek-a-termeszeti-kornyezet-szlovakiai-jovojere

Forgatókönyv projekt: a Kárpát-medence környezeti eseményei 2050-ig

A jövő elemeinek közös megfogalmazása, kategorizálása során is többször megfogalmazódott a környezeti gondolkodás, a környezetpolitika egyik visszatérő kérdése, nevezetesen a növekedés és a fejlődés szembenállása vagy éppen összeférhetősége. Ezért a forgatókönyvek szcenáriótengelyeként a növekedést és a fejlődést határozták meg. A tengelyek által meghatározott négy mező így a Forgatókönyv projektben az alábbi volt:

A szenáriótengelyek, és az így létrejött négy mező

A Forgatókönyv projekt – önálló tevékenységként, de ugyanakkor a hagyományos stratégiaalkotási folyamatnak egy újszerű lépéseként is – az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (5. NKP) kialakítási folyamatához (külsőleg) kapcsolódott. A projekt fő célja párbeszéd kezdeményezése, serkentése és megkönnyítése a jövő környezeti ügyeire vonatkozó elvárásokról és ambíciókról. A projekt fókusza elsősorban Magyarország, illetve a Kárpát-medence környezeti eseményei 2050-ig. A projekt nulla költségvetéssel, vegyes szakértői csoport aktív bevonásával, önkéntes alapon valósult meg 2020 első negyedévében.

A Forgatókönyv projekt nem érintette a népesedés kérdését (a népességet állandónak tekintette), az extrém környezeti eseményeket (vulkánkitörés, meteor becsapódás, földrengés stb.), és a világjárványokat sem. Ez utóbbi tény miatt az eredmény ma már feltételekkel fogadandó, hiszen a COVID-krízis alaposan átrajzolta, átrajzolja a dolgok menetét, és az arról alkotott gondolatainkat is. A teljes munka elérhető itt: https://eionet.kormany.hu/download/a/78/92000/Forgat%C3%B3k%C3%B6nyv_projekt_2020_05_11.pdf

Európai megoldás-forgatókönyvek a 2050-es európai célok eléréséhez

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmental Agency, EEA) munkái keretében, mint már többször hírül adtuk, széleskörű együttműködésen alapuló kutatómunka folyik a 2050-es európai célok elérésének felderítéséről. A közös forgatókönyv-alkotás nem csak a különböző gondolatokat, lehetőségeket ötvözi, de a különböző jövőkutatási módszereket is. A munka egyik fázisa egy háttéranyag kidolgozása, amely négy lehetséges megoldás-forgatókönyvet vázol (amelyek angol nyelven elérhetőek itt). A munka hangsúlyozottan munkaközi, így mély következtetések levonására még nem alkalmas.

A négy megoldás-forgatókönyv meglepően erős párhuzamot mutat mind a fentebb bemutatott szlovák természeti környezeti forgatókönyvekkel, mind a 2020 első negyedévben alkotott magyar környezeti forgatókönyvekkel. A párhuzamokat az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Az egyes gondolatkörök megjelenése a három környezeti forgatókönyvben

 

Ahogyan Ed Dammers jövőkutató egy levelében fogalmazott: „Egyetértek azzal, hogy a megoldás-forgatókönyvek sok tekintetben összevethetőek a magyar környezeti forgatókönyvekkel és a szlovák európai természeti kitekintéssel – ezek a gondolatok valóban mostanában a levegőben vannak. Éppen ezért fontos, azt hiszem, hogy felhasználjuk ezeket a forgatókönyv-tanulmányokat, mikor kidolgozzuk az európai szintű 2050-re szóló megoldás-forgatókönyveket.” („I agree that the solution scenarios are in many respects comparable to the Hungarian environmental scenarios and the Slovakian and European nature outlooks - these ideas are now in the air indeed. Therefore, it’s important, I think, to make use of these scenario studies when we elaborate our solution scenarios.”)

Bővebben a témáról:

Az EIONET jövőkutató csoportjának ülése https://eionet.kormany.hu/az-eionet-jovokutato-csoportjanak-ulese

FORESIGHT DICTIONARY https://eionet.kormany.hu/download/7/dd/82000/FORESIGHT%20DICTIONARY.pdf

Globális megatrendek, Európai környezet jelentés, a jövő jelei, cyber generáció, környezeti érzékenység https://eionet.kormany.hu/globalis-megatrendek-europai-kornyezet-jelentes-a-jovo-jelei-cyber-generacio-kornyezeti-erzekenyseg

Globális megatrendek környezeti hatásai Magyarországon. beszámoló, 2017 https://eionet.kormany.hu/download/9/e8/e1000/Globalis_megatrendek.pdf

Válság után, válság előtt? https://eionet.kormany.hu/valsag-utan-valsag-elott

FORENV: jövőkutatás környezeti-társadalmi kérdésekről https://eionet.kormany.hu/forenv-jovokutatas-kornyezeti-tarsadalmi-kerdesekrol

Az NRC FLIS csoport ülése https://eionet.kormany.hu/az-nrc-flis-csoport-ulese

FORENV 2019-2020: jövőkutatás https://eionet.kormany.hu/forenv-2019-2020-jovokutatas

Válság és paradigmaváltás - avagy az állóképesség (reziliencia) kérdései egy közelgő válság előtt és után https://eionet.kormany.hu/valsag-es-paradigmavaltas-avagy-az-allokepesseg-reziliencia-kerdesei-egy-kozelgo-valsag-elott-es-utan

Jövőkutatás, Forgatókönyvek https://eionet.kormany.hu/jovokutatas-forgatokonyvek

A 2020. február – április folyamán elkészült magyar környezeti forgatókönyvek itt érhetőek el: https://eionet.kormany.hu/download/b/78/92000/Scenario_project_Hungary_2020_05_11.pdf

Környezet és covid: a közös a bizonytalanság https://eionet.kormany.hu/kornyezet-es-covid-a-kozos-a-bizonytalansag

Jövőkutatás – felpezsdülő jelen https://eionet.kormany.hu/jovokutatas-felpezsdulo-jelen

“Vadkártyák”: jövőkutatás az OECD és az EEA közös eseményén https://eionet.kormany.hu/vadkartyak-jovokutatas-az-oecd-es-az-eea-kozos-esemenyen

Forgatókönyvek a természeti környezet szlovákiai jövőjére https://eionet.kormany.hu/forgatokonyvek-a-termeszeti-kornyezet-szlovakiai-jovojere

Távmunka: társadalom, gazdaság és környezet https://eionet.kormany.hu/tavmunka-tarsadalom-gazdasag-es-kornyezet

Jövőkutatás a városi közlekedésben https://eionet.kormany.hu/jovokutatas-a-varosi-kozlekedesben

EU szakpolitikák és a jövőkutatás fejlődése https://eionet.kormany.hu/eu-szakpolitikak-es-a-jovokutatas-fejlodese