Az új, feltörekvő témák (emerging environmental issues) elemzése a jövőkutatás egyik legfontosabb módszere. A környezeti témák elemzése immáron második éve EU szinten zajlik – az EU érdekelt intézményeinek aktív bevonásával. Így került képbe az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), és azon keresztül a magyar szakértők is.

Az új, feltörekvő témák (emerging environmental issues) elemzése a jövőkutatás egyik legfontosabb módszere. A környezeti témák elemzése immáron második éve EU szinten zajlik – az EU érdekelt intézményeinek aktív bevonásával. Így került képbe az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), és azon keresztül a magyar szakértők is.

https://www.circularonline.co.uk/news/london-accelerate-circular-economy-amsterdam-copenhagen/

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség több szakértői csoporton keresztül (EIONET) tart kapcsolatot a tagországok szakembereivel. Az egyik legvitatottabb, és éppen ezért legnagyobb figyelemmel kísért szakértői csoport a Kitekintések, Környezeti Forgatókönyvek Szakértői Csoport (Forward-Looking Information and Services, röviden FLIS) csoport, amely a jövőkutatás eszközeivel vizsgálja a folyamatokat, és hívja fel a figyelmet a fontossá és hangsúlyossá váló kérdésekre, megoldandó problémákra. A csoport aktívan részt vesz a FORENV munkájában is.

A FORENV, ami az EU jövőkutató rendszere a megjelenő környezeti ügyek felmérésére (the EU foresight system on emerging environmental issues), immár másodszorra együttesen értékeli a

A fenti munkákból, gondos válogatás után egy összesen 150 növekvő figyelmet kapó ügy-gyűjtemény témát felvonultató szöveg született. A témák között megjelennek a társadalmi folyamatokra fókuszáló hírek, a technológiai trendeket bemutató írások, a gazdasági folyamatok, a politikai hírek, a jogi illetve etikai ügyek, és a kifejezetten környezeti ügyek is. A cél a környezeti-társadalmi határterület feltérképezése.

A folyamatot szervezők is megállapították, hogy az idei ügyek hosszabb távra vonatkoznak, és kevesebb tény van mögöttük.

A tavalyi, első FORENV értékelés még meglehetősen technológia-orientált volt, technokrata irányt képviselt. A további meggondolásra javasolt ügyek jelentős része kifejezetten technológiai volt. Az idei folyamatban sokkal magasabb arányban vannak jelen a társadalom változására fókuszáló, az emberek gondolkodásának változtatására összpontosuló projektek, kísérletek. Igen nagy számban vannak például a megosztó társadalmat (sharing society) elősegítő projektek, a közös felelősségvállalást elősegítő megoldások.

Hangsúlyos az anyagi jólét központú gondolkodásból a jóllét-központú gondolkodásba való áttérés (lásd bővebben Jólét és/vagy jóllét? https://eionet.kormany.hu/jolet-es-vagy-jollet című írásunkat). Szintén jellemző, hogy számos projekt jelzi a gazdasági rendszerek átalakulását, új gondolkodásmód megjelenését a pénzvilágban. Ilyen például az alternatív fizető rendszerek megjelenése (Alternative currencies in Switzerland https://www.netzbon.ch/ German: https://www.netzbon.ch/ German: http://www.eulachtaler.ch/ French: http://monnaie-leman.org/), a „green start up”-ok terjedése (Growth of green start-ups: an emerging trend in the business sector https://www.investopedia.com/articles/investing/021116/10-fastest-growing-green-startups-2016.asp ) , vagy éppen a társadalmi és környezeti fejlődést kifejező új indikátorok (Increased pressure to measure social and environmental progress - alternatives to GDP https://www.newstatesman.com/politics/economy/2019/06/why-we-urgently-need-real-alternative-gdp-economic-measure https://ethical.net/politics/gdp-alternatives-7-ways-to-measure-countries-wealth/ https://www.weforum.org/focus/beyond-gdp ) megjelenése, amely a GDP egyre nyilvánvalóbb hibái miatt kap egyre nagyobb figyelmet.

Példa lehet, hogy nem kaptak figyelmet a repülést hatékonyabbá tevő technológiai újítások, találmányok, praktikák. Ugyanakkor kiugróan nagy figyelmet kapott a társadalom egyfajta elfordulása a repüléstől, mint az üvegházgázokat kibocsátó egyik fontos területtől. A „Repülés szégyene” mozgalom leginkább Svédországban népszerű. A vonatkozó Instagram több mint 60000 követőt számlál. Hasonló kampányok megjelentek már Kanadában, Belgiumban és Franciaországban is. A témáról többet olvashat az alábbi oldalakon:

https://www.bbc.com/future/article/20190909-why-flight-shame-is-making-people-swap-planes-for-trains

A fenti gondolatok egy olyan workshop-on születtek, amely egy egyeztetés-folyamatnak az egyik eleme, tehát korántsem tekinthető véglegesnek. A hasonló workshop-ok, megbeszélések összesített eredményeként fog megszületni a közös jelentés – elsősorban az EU Bizottság részére. A gyakorlat szerint a megjelenő új témakörök értékelése folyamatos, évenként ismétlődő.

• A 2018-2019-es év hasonló folyamatáról itt olvashat bővebben: https://eionet.kormany.hu/forenv-jovokutatas-kornyezeti-tarsadalmi-kerdesekrol

• A korábbi folyamatok eredményeiről itt olvashat: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a9b705f-55d0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-93380080