Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség több szakértői csoporton keresztül tart kapcsolatot a tagországok szakembereivel. Az egyik legvitatottabb, és éppen ezért legnagyobb figyelemmel kísért szakértői csoport a Kitekintések, Környezeti Forgatókönyvek Szakértői Csoport (Forward-Looking Information and Services, röviden FLIS) csoport, amely a jövőkutatás eszközeivel vizsgálja a folyamatokat, és hívja fel a figyelmet a fontossá és hangsúlyossá váló kérdésekre, megoldandó problémákra. A csoport aktívan részt vesz a FORENV munkájában is.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség több szakértői csoporton keresztül (EIONET) tart kapcsolatot a tagországok szakembereivel. Az egyik legvitatottabb, és éppen ezért legnagyobb figyelemmel kísért szakértői csoport a Kitekintések, Környezeti Forgatókönyvek Szakértői Csoport (Forward-Looking Information and Services, röviden FLIS) csoport, amely a jövőkutatás eszközeivel vizsgálja a folyamatokat, és hívja fel a figyelmet a fontossá és hangsúlyossá váló kérdésekre, megoldandó problémákra. A csoport aktívan részt vesz a FORENV munkájában is.

A FORENV, ami az EU jövőkutató rendszere a megjelenő környezeti ügyek felmérésére (the EU foresight system on emerging environmental issues), 2019 januárjában együttesen értékeli a

 • JRC horizon scanning-, az
 • RTD horizon scanning-, a
 • DG ENV tex mining and STEP newsalert eredményeit, és az
 • EEA Eionet hálózata FLIS csoportjának horizon scanning eredményeit.

A fenti munkákból, gondos válogatás után 2018 decemberére egy 79 témát felvonultató szöveg született. A témák között megjelennek a társadalmi folyamatokra fókuszáló hírek, a technológiai trendeket bemutató írások, a gazdasági folyamatok, a politikai hírek, a jogi illetve etikai ügyek, és a kifejezetten környezeti ügyek is. A cél a környezeti-társadalmi határterület feltérképezése.

Ahogyan a szöveg bevezetője állítja:

„A környezeti és a társadalmi ügyek alapjaiban összefüggnek. Egyfelől a környezeti veszélyek és a környezetpolitikai intézkedések eltérően érintik az egyes társadalmi csoportokat, például a szennyezés (levegő, víz, zaj, kémiai anyagok) egyenlőtlen elosztása miatt, az éghajlati hatások miatt, és a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés egyenlőtlensége miatt. Ugyanígy a környezeti adók hatása, vagy az egészséges környezethez való jog biztosítása is eltérően jelenik meg. Másfelől a társadalmi folyamatoknak és mozgalmaknak erős hatásuk van a környezetre, például az étrend változásának, a zöld munkahelyeknek (green jobs), a vásárlói döntéseknek, a környezet érzékelés változásának (changing perception of nature), a tudatosság növekedésének (akár szociális hálózatokon keresztül), a környezeti és éghajlati jog és joggyakorlat változásának, és a környezetet érintő bűncselekményeknek is. Vajon melyik megjelenő folyamatokkal kellene az EU döntéshozóinak többet törődnie?”

A FORENV workshop-on először a témák csoportosításának lehetőségeit vázolták a résztvevők. Ez sok szempontot, gondolatmenetet, háttér motivációt is felvetett.

Legelsők között merült fel a fenntartható életmódok előretörése, a féktelen fogyasztás és vásárlás háttérbe kerülése, a dolgok lecserélése helyett azok megjavíttatása, a tudatosság növekedése, a környezeti „aktivizmus”, a hulladékok hasznosítása (például a divatszakmában), a környezeti problémák felvállalása, azokkal való azonosulás („ownership”). Felmerült, hogy az újszerű eredmények eléréséhez szükséges lehet új szereplők bevonására is.

Negatív trendként említették a résztvevők, hogy bár a középosztály változásai környezeti szemmel kifejezetten ígéretesek és bíztatóak, az utazási igények folyamatosan nőnek. Lásd bővebben korábbi „Repülünk, hajózunk” című cikkünket.

Sokan lemondanak a vadonatúj ruhákról, a húsételekről, a saját autóról, de az utazási igények még mindig nőnek…

Fenti témával szorosan összefügg az élelmezési rendszer környezeti hatásai, illetve az étrend változtatása. A húsfogyasztás csökkentése jelentősen csökkenti a környezet terhelését, a marhahús fogyasztás csökkentése pedig kifejezetten pozitív hatást érhet el az üvegházgáz kibocsátás visszaszorításában. Mindebben igen jelentős szerepük van a döntéshozóknak: olyan szabályzási környezetet kell biztosítani, amely jutalmazza a pozitív változást, motiválja a változtatni nem kívánókat, és bünteti a negatív mellékhatásokat.

„Ha nem eszel húst, felére csökken a karbon-lábnyomod” – hirdeti egy plakát

Az éghajlatváltozás kérdését a workshop résztvevői szoros kapcsolatba hozták az egyenlőség – egyenlőtlenség kérdéskörével. A jelek szerint az éghajlatváltozás okozói egészen mások, mint azok, akiket a változások a leginkább érintenek. Fentiektől is eltér azok köre, akik munkájukkal, tudásukkal, vagy anyagi áldozatokkal is hajlandók tenni a folyamatok pozitív befolyásolásáért. Az egyik kitörési pontnak az látszik, hogy a tudatosságot, a tájékozottságot minden csoport felé növeljük. A „szennyező fizet” jogelv a gyakorlatban igen nehezen érvényesíthető. Felmerül az a kérdés is, hogy a környezetpolitikának társadalmilag igazságosnak kell-e lennie? („Shall environmental policy be socially fair”)

A felelősek (gazdasági és politikai döntéshozók), az érintettek (gyermekek, nők, fejlődő országok) és akik hajlandók tenni (tájékozott középosztály)

Az egyenlőség – egyenlőtlenség kérdése szorosan összefügg a vagyoni viszonyok változásával is. Egy jelentés  szerint a világ huszonhat leggazdagabb emberének együtt akkora vagyona van, mint az emberiség szegényebb felének: 3,8 milliárd embernek.

A beszélgetés során felmerült ügyek jelentős része a természet – egészség témakörbe sorolható. A környezet megjelenhet úgy is, mint szennyező, egészséget károsító tényező, és úgy is, mint a gyógyításban fontos szerepet játszó tényező, a gyógymód része.

A technikai megoldásokat a workshop résztvevői érezhetően erős fenntartásokkal fogadták. Ahogy fogalmaztak: sok a hamisan kialakított „környezetbarát” kép („false environmentally friendly technology”).

A fiatalok témaköre sokakban fontos helyre került. Ahogyan egy résztvevő fogalmazott: a gyermek a nyugati kultúra új királya („child is the new king of western societies”). Ez a folyamat kihasználható az oktatás átalakításával, a környezettudatosság növelésével.

Jelentős a fiatalok környezeti mozgalmakban való szerepvállalása. Több résztvevő beszámolt arról, hogy a mai tizenévesek egészen máshogyan gondolkodnak a környezeti kérdésekről, azok fontosságáról. A gondolataikat olyan módon fogalmazzák meg, ami egészen új hangot, új színt jelent. Ez összefügg a „citizen’s science” témakörével, de a „climate justice” kérdésével is.

Példaként felmerült egyebek mellett a Skót Fiatalok Parlamentje (Scottish Youth Parliament), de a svéd Greta Thunberg beszéde (elérhető magyarul és angolul) és „klíma-sztrájkja” is. Hasonlóképpen megemlítették a résztvevők a brüsszeli diákok tüntetéseit (Belgium: Youth for Climate Protest by Students in Brussels 2; Brussels climate protest: More than 10 000 children skip school to join demonstration in Belgian capital ; Schoolchildren play truant for the climate!; 2,500 play truant for the climate 

Több mint tízezer fiatal tüntet Brüsszelben 2019 januárjában egy eredményesebb klímapolitikáért

A kommunikáció sokak szemében az ügyek önálló csoportjaként jelent meg. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a kommunikáció nem csak lehetőség a környezeti ügyek szempontjából, de veszélyforrás is. Igen jelentős a hamis hírek („fake news”) hatása; sokakban egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy kinek higgyünk, kinek hihetünk?

Önálló ügykörként jelent meg a migráció kérdése. A környezeti ügyek szempontjából egyfelől nem megkerülhető az a kérdés, hogy miért indul útnak milliónyi ember, mi készteti őket, valós veszély-e az éghajlati migráció? Másfelől a migráció a munkaerőpiac átalakulását okozhatja, ami új lehetőségeket nyithat Európa számára, így például a zöld munkahelyek („green jobs”) lehetőségének kihasználására. Volt olyan vélemény is, amely szerint nem a migráció a hangsúlyos kérdéskör, hanem az integráció, annak nehézségei.

A workshop több résztvevője fontosnak tartotta, hogy egyes országokban a nemzetközi jellegű környezeti kérdések szembe kerülnek a nemzeti jellegű popularista politikai irányzatokkal. Ez különösen aktuálisnak látszik az USA éghajlati egyezményből való kilépési szándékát látva, valamint a brazil politika erdő-politikáját figyelve. (Jelentések szerint  a világ természeti értékeinek 70%-a öt országban van: Oroszország, Kanada, Ausztrália, USA és Brazília.)

Felmerült a várostervezés-, városfejlesztés felé irányuló elvárások átalakulása, illetve a társadalom szerkezetének, és a városok szerkezetének átalakulása. (Lásd még: Tükörtojás, tojásrántotta, fraktál, város és közlekedés)

A workshop eredményeként az alábbi ügycsoportok kerültek megfogalmazásra (a kapott szavazatok számának feltüntetésével:

 • Környezetpolitika az egyenlőtlenségek enyhítéséért, ide értve az egészségügyi vonatkozásokat is (Environmental policy to address inequalities incl. health) (8)
 • Étrend átalakulás támogatása az élelmiszer-rendszerek átalakulásáért (Supporting dietary revolution to transform food systems) (8)
 • A technológia egy kétélű kard – hogyan támogassuk a pozitív technológiai innovációt (Technology is a double edge sword – how to support positive technological innovations) (7)
 • Növekvő nacionalizmus alááshatja a globális környezeti célokat (Rising nationalism undermining global environmental action) (6)
 • A polgárok aktív bevonása a fenntartható életstílus kialakításába (Citizen-active involvement in sustainable lifestyles / agenda) (5)
 • A tudatosság növelése forrásainak megzavarása (Disturbed knowledge sources to raise awareness) (4)
 • A környezeti migráció belső és külső lehetőségei (Internal + external opportunities to address environmental migration) (3)
 • Várostervezés a társadalmi kohézió és a környezetbarát viselkedés elősegítéséért (Urbanisation to improve social cohesion + environmental behaviours) (4)
 • A természet jótéteményeinek használata a természet és az emberek kapcsolatának bátorításáért (Using benefits of nature to encourage people to reconnect) (2)
 • A környezeti ügyek döntéshozói közötti sokféleség (Diversity in leadership on environmental issues) (2)
 • Fiatal vezetők a jövő környezeti kérdéseiért (Young leaders to set future environmental agenda) (1)

A fenti eredmények egy olyan workshop-on születtek, amely egy egyeztetés-folyamatnak az egyik eleme. A fenti megfogalmazás és sorrend tehát korántsem tekinthető véglegesnek. A hasonló workshop-ok, megbeszélések összesített eredményeként fog megszületni a közös jelentés – elsősorban az EU Bizottság részére. A tervek szerint a megjelenő új témakörök értékelése folyamatos, évenként ismétlődő lesz.