Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség környezeti állapotjelentésekkel foglalkozó szakértői csoportja (SoE) 2022. január 11-én tartott online ülést, amelyen a szlovák és a cseh környezeti állapotjelentéseket mutatták be - Ján Mičuda és Tereza Kochova közreműködésével. Az alábbiakban erről adunk rövid összefoglalót.

A szlovák Környezeti Állapotjelentés (State of the Environment Report) fő célja:

• megbízható és releváns információk közzététele a szlovákiai környezet állapotáról és trendjeiről;

• hozzájárulni egy széleskörű vitához, amelynek célja a jó környezeti állapot fenntartása, biztosítása, illetve javítása;

• eszköz biztosítása a Zöldebb Szlovákia – A Szlovák Köztársaság Környezetpolitikai Stratégiája (The Greener Slovakia –Strategy for the Environmental Policy of the Slovak Republic) végrehajtásának nyomon követésére és értékelésére.

Az éves jelentés digitálisan és nyomtatva jelenik meg (csak szlovák nyelven), míg a 4 évente megjelenő átfogó jelentés online interaktív formában és nyomtatva jelenik meg – szlovák nyelven, és egy rövidített változata angol nyelven is (https://www.enviroportal.sk/spravy/soer).

A jelentés felépítése 2019 óta követi a Zöldebb Szlovákia – A Szlovák Köztársaság Környezetpolitikai Stratégia (The Greener Slovakia – Strategy for the Environmental Policy of the Slovak Republic) felépítését:

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA ÉS HATÉKONY VÉDELME

1. ELEGENDŐ TISZTA VÍZ MINDENKINEK

2. A TERMÉSZET ÉS A TÁJ HATÉKONY VÉDELME

3. FENNTARTHATÓ TERÜLETGAZDÁLKODÁS

4. AZ ERDŐK KÖRNYEZETI SZOLGÁLTATÁSAINAK ELŐÁLLÍTÁSA

5. A SZIKLÁS KÖRNYEZET ÉSZSZERŰ HASZNÁLATA KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS LEVEGŐVÉDELEM

6. KLÍMAVÁLTOZÁS MEGELŐZÉSE ÉS A HATÁSOK CSÖKKENTÉSE

7. VÉDELEM AZ ÁRVIZEK HATÁSAIVAL SZEMBEN

8. MEGOLDÁS A SZÁRAZSÁGRA ÉS A VÍZHIÁNYRA

9. TISZTA LEVEGŐ ZÖLD GAZDASÁG

10. A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG FELÉ

11. GAZDASÁGOS ÉS TISZTA ENERGIA

12. GAZDASÁGI ESZKÖZÖK A JOBB KÖRNYEZETÉRT

13. KÖRNYEZETI OKTATÁS ÉS TANULÁS MINDEN KOROSZTÁLYNAK

14. JOBB ADATOK A JOBB DÖNTÉSHOZÁSHOZ

A szlovák Környezeti Állapotjelentés 2020 tartalma

A szlovák Környezeti Állapotjelentés 2020 tartalma

A legfeljebb 10 oldalas ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS (Summary Evaluation) célja:

 • hogy kiemelje a jelentés legfontosabb megállapításait,
 • hogy felhasználóbarát módon bemutassa a kulcsfontosságú területek fejlődését.

A szöveg kiválogatja a környezeti állapotjelentés kulcstémáit és fő indikátorait; egységes módszertant használ; és összesített értékelést ad - három különböző időkeretben.

Az ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS részlete: levegőminőség

A jelentés egyes fejezetei végig veszik a kulcskérdéseket és a legfontosabb megállapításokat:

 • az értékelt tételhez tartozó lényeges információk érthető és rövid kiértékelése;
 • a célok és célkitűzések elérésében elért haladás nyomon követése.

A részletes értékelés bemutatja a kiválasztott indikátorok, témakörök vagy tevékenységek helyzetét és folyamatait, amelyek hatnak a környezetre. Mindez grafikonokkal, térképekkel, táblázatokkal és esetleg nemzetközi összehasonlítással egészül ki.

A jelentés elkészítésének folyamatát 10 fő lépésben lehet összefoglalni:

 1. 1. A jelentés szerkezetének javaslata
 2. 2. Konzultációs eljárás
 3. 3. A szükséges adatok és információk meghatározása
 4. 4. Adatok és információk gyűjtése
 5. 5. A jelentés első változatának elkészítése
 6. 6. A jelentés első változatának minőségi ellenőrzése és véleményezése
 7. 7. A jelentés végső változatának elkészítése
 8. 8. A jelentés elfogadása
 9. 9. A jelentés publikálása
 10. 10. Tájékoztatás közzététele a jelentés kérdéskörével és terjesztésével kapcsolatban

A környezeti állapotjelentés elkészítésének 10 fő lépése

A szlovák környezeti értékelés fő megállapításai és eredményei

1.	ELEGENDŐ TISZTA VÍZ MINDENKINEK

1. ELEGENDŐ TISZTA VÍZ MINDENKINEK

2.	A TERMÉSZET ÉS A TÁJ HATÉKONY VÉDELME

2. A TERMÉSZET ÉS A TÁJ HATÉKONY VÉDELME

3.	FENNTARTHATÓ TERÜLETGAZDÁLKODÁS

3. FENNTARTHATÓ TERÜLETGAZDÁLKODÁS

4.	AZ ERDŐK KÖRNYEZETI SZOLGÁLTATÁSAINAK ELŐÁLLÍTÁSA

4. AZ ERDŐK KÖRNYEZETI SZOLGÁLTATÁSAINAK ELŐÁLLÍTÁSA

5.	A SZIKLÁS KÖRNYEZET ÉSZSZERŰ HASZNÁLATA

5. A SZIKLÁS KÖRNYEZET ÉSZSZERŰ HASZNÁLATA

6.	KLÍMAVÁLTOZÁS MEGELŐZÉSE ÉS A HATÁSOK CSÖKKENTÉSE

6. KLÍMAVÁLTOZÁS MEGELŐZÉSE ÉS A HATÁSOK CSÖKKENTÉSE

7.	VÉDELEM AZ ÁRVIZEK HATÁSAIVAL SZEMBEN

7. VÉDELEM AZ ÁRVIZEK HATÁSAIVAL SZEMBEN

8.	MEGOLDÁS A SZÁRAZSÁGRA ÉS A VÍZHIÁNYRA

8. MEGOLDÁS A SZÁRAZSÁGRA ÉS A VÍZHIÁNYRA

9.	TISZTA LEVEGŐ

9. TISZTA LEVEGŐ

10.	A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG FELÉ

10. A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG FELÉ

11.	GAZDASÁGOS ÉS TISZTA ENERGIA

11. GAZDASÁGOS ÉS TISZTA ENERGIA

12.	GAZDASÁGI ESZKÖZÖK A JOBB KÖRNYEZETÉRT

12. GAZDASÁGI ESZKÖZÖK A JOBB KÖRNYEZETÉRT

Egyéb szlovák kiadványok a környezeti értékelésről:

A Szlovák Köztársaság környezete 2019-ben – Főbb adatok és információk (2020) (Environment of the Slovak Republic in 2019 -Key data and information, 2020) Mind a szakemberek, mind a nagyközönség számára készült, felhasználóbarát formában támogatja a Szlovák Köztársaság környezetével kapcsolatos legfontosabb adatokhoz, információkhoz való hozzáférést. Az alapinformációkat infografikák segítségével mutatja be, míg a részletesebb elemzések a jelentésben találhatók. A Jelentéshez hasonlóan a kiadvány tartalma is a Környezetstratégia 2030 (Envirostrategy 2030) tartalmán alapul.

A Szlovák Köztársaság környezete 2019-ben – Főbb adatok és információk (2020)


Fókuszban a Szlovák Köztársaság környezete 2019 (Environment of the Slovak Republic in Focus, 2019 ) A Fókuszban a Szlovák Köztársaság környezete című kiadvány célja, hogy világos és tömör tájékoztatást adjon a környezet minőségéről - összefüggésben a lakosság egészségével, a természeti erőforrások felhasználásával, illetve a Szlovák Köztársaság alacsony szén-dioxid-kibocsátású, zöld gazdaságra való átállásával kapcsolatban.

Fókuszban a Szlovák Köztársaság környezete 2019

Ágazati indikátor jelentések: a gazdasági ágazatok hatásai a környezet állapotára (Sector Indicator Reports: impacts of economic sectors on the state of environment) A Szlovák Köztársaság környezetéről szóló jelentések sajátos termékei az úgynevezett „ágazati jelentések” („sector reports”), amelyek a környezetvédelmi intézkedések végrehajtásáról szóló jelentések a kiválasztott gazdasági ágazatban. Általában évenként jelenik meg, bár ez nem kötelező tevékenység. A tartalom jelentősen fedi az éves környezeti állapotjelentés tartalmát, de ez elsősorban a gazdaság szektoraira fókuszál.

Ágazati indikátor jelentések: a gazdasági ágazatok hatásai a környezet állapotára

Fentiek mellett megjelennek egyéb tematikus és átfogó környezetvédelmi jelentések, különféle kiadványok, brosúrák, szórólapok, amelyek nem rendszeresen jelennek meg. (A Forgatókönyvek a természeti környezet szlovákiai jövőjére c. kiadvány teljes magyar nyelvű fordítása elérhető itt: https://eionet.kormany.hu/forgatokonyvek-a-termeszeti-kornyezet-szlovakiai-jovojere és írtunk róla itt: https://eionet.kormany.hu/forgatokonyvek-2050-re-parhuzamok-a-jovokutatasban).

Bővebb információ a szlovákiai környezeti adatokról itt érhető el:

• Az ENVIPORTAL platform az információs rendszerek eredményeinek közzétételére; hozzáférési pontként szolgál az engedélyezett és ellenőrzött környezeti információkhoz: https://www.enviroportal.sk.

• Az EnvⓘDat adatbázis országos szintű környezeti adatokat szolgáltat a laikus és szakmai nagyközönség és köztisztviselők számára. Az EnvⓘDat a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökségnek (SAŽP) szakmai szervezetek által szolgáltatott adatokat tartalmaz, amelyek forrásaként szerepelnek az egyes indikátoroknál. Az adatok forrásul szolgálnak az évente megjelenő Környezeti állapotjelentéshez és a kapcsolódó környezeti mutatókhoz (https://www.enviroportal.sk/envidat).

A 2020. évi cseh környezeti állapotjelentés

A cseh környezeti állapotjelentés fő célja a környezet helyzetének és a változásainak Cseh Köztársaságbeli felmérése, beleértve a társadalmi-gazdasági vonatkozásokat is. A jelentés évente jelenik meg, azt a Kormány hagyja jóvá, és a Parlament mindkét kamarája megvitatja és jóváhagyja.

A 2020-as jelentés a Cseh Köztársaság 2030-ig szóló Környezetpolitikája (State Environmental Policy of the Czech Republic 2030) felülvizsgálatán alapul, és kitekintést ad 2050-re.

A 2020. évi cseh környezeti állapotjelentés főbb céljai:

 • jobb kapcsolat a jelentés és a Cseh Köztársaság 2030-ig szóló Környezetpolitikája (State Environmental Policy of the Czech Republic 2030) között, kitekintés 2050-re;
 • a Környezetvédelmi Minisztérium stratégiai munkájának támogatása;
 • a Jelentés szerkezetének összekapcsolása a Cseh Köztársaság 2030-ig szóló Környezetpolitika stratégiai és specifikus céljaival;
 • az Állami Környezetpolitika 2030 célkitűzései és prioritásai megvalósulásának folyamatos értékelése;
 • az indikátorkészletek harmonizálása: Környezetpolitika 2030 indikátorkészlete, a meglévő 2019-es Jelentés indikátorkészlete, és a sérülékenységi indikátorkészlet (vulnerability indicators set).

A jelentés szerkezete szembetűnően átalakult. Az akkori 14 fejezetet 7 sokkal átfogóbb fejezet váltotta fel:

1. Bolygónk határai (Planetary Boundaries). A bolygó határain alapuló koncepció a globális megatrendeken (global megatrends https://eionet.kormany.hu/globalis-megatrendek-europai-kornyezet-jelentes-a-jovo-jelei-cyber-generacio-kornyezeti-erzekenyseg ), a gyenge jeleken és az újonnan megjelenő trendeken (week signals and emerging trends https://eionet.kormany.hu/horizon-scanning-ujdonsagok-jeleinek-kutatasa) alapul.

2. Éghajlatváltozás Csehországban (Climate Change in the Czech Republic). Hőmérséklet és csapadékviszonyok; szárazság és árvíz előfordulása, vízelvezetési feltételek és a talajvíz állapota.

3. Környezet és emberi egészség (Environment and Human Health). Víz elérhetőség és minőség; Levegő minőség; A laksság és a környezet veszélyes anyagoknak való kitettsége; Zajszennyezés és fényszennyezés; a A társadalom vészhelyzetekre való felkészültsége és ellenálló képessége; alkalmazkodó települések.

4. Klíma-semleges és körforgásos gazdaság (Climate-neutral and Circular Economy). A klíma-semlegességbe való átmenet; a körforgásos gazdaságba való átmenet.

5. Természet és táj (Nature and Landscape). A tájkép ökológiai stabilitása és a fenntartható tájgazdálkodás; biodiverzitás.

6. Környezetvédelem finanszírozása (Financing of Environmental Protection). Beruházások és nem beruházási költségek a környezet védelmében; környezetvédelmi közkiadások.

7. A Cseh Köztársaság lehetőségei és attitűdjei (Options and Attitudes of the Czech Republic). A cseh társadalom környezethez való viszonyáról szóló rendszeres és alkalmi reprezentatív felmérések.

A cseh környezeti állapotjelentés szerkezetének átalakulása

A szociológiai felmérést nem a központi közigazgatás környezeti szakintézménye készíti, hanem azokat a Tudományos Akadémia és a Brno-i egyetem (függetlenek és megbízhatóak) együttesen dolgozzák ki. A legtöbb kérdést igyekeznek az előző évekkel megegyező formában feltenni, hogy a válaszok összehasonlíthatóak legyenek (például a lakóhelyükön élők elégedettek-e a környezettel?). Ugyanakkor például az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések gyakran változnak.

A cseh környezeti jelentés legfőbb üzenete:

„A COVID-19 világjárvány által jelentősen érintett 2020-as év környezeti szempontból is szokatlan volt. A gazdasági aktivitás visszaesése, az emberek és az áruk mobilitásának csökkenése, valamint a háztartások fogyasztási szokásainak változása a környezetre nehezedő antropogén terhelések részleges csökkenését okozta. Az elmúlt évek jelentős-, és a környezet állapotában is megnyilvánuló tényezője a klímaváltozás megnyilvánulása, amely közvetve és közvetlenül is befolyásolja a gazdasági terheket.” („The year 2020, significantly impacted by the COVID-19 pandemic, was also unusual from the perspective of the environment. The downturn in economic activity, the reduction in the mobility of people and goods, as well as changes in household consumption patterns, have caused a partial decrease in anthropogenic pressures on the environment. A significant factor in recent years, and one reflected in the state of the environment, is the manifestations of climate change, which act both directly and indirectly by influencing economic burdens.“)

Infografikák

A cseh környezeti jelentéshez egy átfogó, és minden témakörhöz egy-egy fókuszált infografika készült.

A cseh környezeti jelentéshez készült átfogó infografika

További források: