A jövőkutatás (foresight) iránt érdeklődőknek az újdonságok jeleinek kutatásáról (Horizon Scanning) tartottak képzést („Masterclass”) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szervezésében 2021. március 10-én. Az alábbiakban erről adunk összefoglalót.

Tanja Schninder előadásában elmondta, hogy a világ nem egyszerűsíthető lineáris folyamattá. Egy hasonlattal élve a jövőhöz való viszonyunk olyan, mint a vitorlázóé a szélhez: a szél majd fúj valahogyan, azt nem tudjuk befolyásolni, de a hajós eldöntheti, hogy hogyan fordítja a hajót, melyik vitorlát hogyan húzza fel.

A ma hozott döntéseink befolyásolják a jövőről alkotott képünket. Ugyanakkor ez visszafelé is hat: a jövőről alkotott képünk befolyásolja a ma hozott döntéseinket.

1. Legyél kíváncsi (stay curious). Legyél olyan, mint az 5-6 éves gyerek, aki mindenre azt kérdezi: – De miért? Lásd a dolgokat, és próbálj meg belegondolni, hogy mi az okuk, mi van mögötte. Kérdezz rá dolgokra: – De miért?

2. Próbálj ki bátran új dolgokat (act brave). A korona-krízis idején is van, aki bátran cselekszik, akár vállalkozást indít…

3. Örülj a sokszínűségnek (welcome diversity). A sokféleség jó – nem csak a természetben, hanem például a gondolkodásmódokban is. Ezért is jó, ha csapatban dolgozol.

4. Gondolj bele az őrülten hangzó dolgokba (think crazy). Milyen sokszor mondjuk rá gyorsan dolgokra, hogy – „Ez hülyeség!” „Hát ezt nem hiszem el!” Pedig lehet, hogy ha belegondolsz, akkor nem is akkora hülyeség. Az is lehet, hogy ami előszörre hülyeségnek tűnik, az az egyik lehetséges jövő. (művészetek itt is szerepet kaphatnak.)

5. Kapcsolj össze dolgokat (connect and system thinking). A mai kihívások jó része nem csak egy-egy tudományágat, vagy csak egy-egy kormányzati tárcát érintenek. Néha kifejezetten gyümölcsöző, ha egy tanár gondolkodik az egészségügyről, vagy egy kertészmérnök a várostervezésről. Ne maradjon a cipész a kaptafánál.

6. Gondolkodj többsíkúan (think miltidimensional). Nincs egyetlen biztos irány a jövőbe. Többféle megoldás lehet.

A jövő nincs kőbe vésve. Ami boztos, az az, hogy a jelen nem olyan, mint a múlt. És jó eséllyel a jövő sem lesz olyan, mint a jelen.

Eredményt hozhat, ha a megoldandó problémát tágabb összefüggéseiben is meggondoljuk think outside the box). Például egy helyi közösségi közlekedési (public transport) kérdés megoldásakor jó lehet, ha az összes közlekedési módot együttesen, komplex módon vizsgálunk (mobility). Ehhez pedig hasznos lehet, ha a kérdést még tágabban is megvizsgáljuk: miért utazunk? Hogy beszélgethessünk valakivel? Lehet, hogy beszélgethetünk telefonon, vagy online is (communication)?

A jövőről való gondolkodás (futures literacy) alapvetően két féle lehet. A praktikus megközelítés a szabályok, eljárások és eszközök segítségével trendeket azonosít, és forgatókönyveket (scenarios) dolgoz ki. A megismerő, észlelő jövőkről való gondolkodás (futures thinking) rendszerszerűen gondolkodik (systemic thinking), boncolgatóan és vizsgálódóan gondolkodik (critical thinking), és előre gondolkodik (anticipathory thinking). A jövőkutatás gondolkodása (futures mindset) e két gondolkodásmódot igyekszik egyesíteni.

A FORESIGHT DICTIONARY  szerint az újdonságok jeleinek kutatása (Horizon Scanning) az alábbit jelenti:

„Az újdonságok jeleinek kutatása (Horizon Scanning) kulcsfontosságú jövőkutató módszer a változások jövőbeli lehetséges mozgatórugóinak azonosításához. Ezek a jelenlegi gondolkodás és cselekvés peremén vannak, és a kihívások, lehetőségek, veszélyek között is csak alig vehetők észre. Az újdonságok jeleinek kutatása célja, hogy korai figyelmeztetést adjon a fontos változásokról, és feltárja a gyenge jeleket (week signals), amelyek megkérdőjelezhetik a jelenlegi feltételezéseket: Céljuk az is, hogy új perspektívákat teremtsenek a jövőbeli fenyegetésekkel és lehetőségekkel kapcsolatban. Az újdonságok jeleinek kutatása alapvetően fontos bizonyítékokat ad a forgatókönyvek (scenario) készítéshez. A környezet vizsgálat (environmental scanning) szinonim fogalom.

(Horizon scanning is a key foresight method for identifying possible future drivers of change that are at the margins of current thinking and acting, and the potential challenges, opportunities, and threats that may be generated by these developments. Horizon scanning aims to provide early warning about important changes and to detect weak signals that can challenge present assumptions and provide new perspectives on future threats and opportunities. The main use of horizon scanning is providing basic evidence for scenario building. Synonym is environmental scanning.)”

Az újdonságok jeleinek kutatása (Horizon Scanning) és a környezet vizsgálat (environmental scanning) két különálló módszer. A környezet vizsgálat a jelenlegi folyamatokat figyeli, a jelen információival és adataival dolgozik. Az újdonságok jeleinek kutatása (Horizon Scanning) azonban a korai gyenge jeleket igyekszik felismerni; így nem a jelenlegi mindennapok folyamatait kutatja, hanem a jövőbelieket.

A múltról vannak adataink, amelyek alapján trendeket állapíthatunk meg. A jövőkről sémáink (patterns) és vízióink vannak.

• A gyenge jelek (weak signals) általában helyi szintű kezdeményezések, amelyet sokszor csak a közösségi média híreiből ismerhetünk. Jellemzőjük lehet az értékek és értékrendszerek változása, a jövő-orientáltság, illetve a közösségek és érdekközösségek újraformálódása.

• A feltörekvő ügyek (emerging issues) elemzésében gyakran megjelennek a tudomány képviselői, a művészek, a radikálisok, és a misztikumokat kedvelők.

• A trendek általában már megjelennek az újságokban, magazinokban, web oldalakon, blogokban.

• A megatrendek már globális szinten is megjelennek, és érintik a kormányzatokat és az intézményeket is.

Kiemelten fontos, hogy észben tartsuk, hogy amikor figyeled a jövő jeleit (amikor szkennelsz), akkor hogyan látod a dolgokat? Legyél játékos, legyél az öt éves gyerek, aki mindenre rákérdez, hogy: - „De miért?” Ebben segíthet a MAD HATTER játék. Próbáld / próbáljátok meg ugyanazt a gyenge jelet (hírt, cikket) hat féle képpen értelmezni, továbbgondolni. Hogyan látod pozitívan (optimistán) és hogyan negatívan (pesszimistán)? Hogyan gondolkodsz játékosan (bolondosan), és hogyan értelmezed ahírt a természetre vonatkozóan? Mi van, ha a gondolkodásodat az érzések, érzelmek dominálják? És hogyan értelezed a hírt, ha kizárólag a tényekre, adatokra szorítkozol?

Egyesével a jövő jelei (signals) nem mondanak sokat, nemigen értelmezhetőek. Célszerű ezért ezeket csoportokba rendezni, csoportosítani (sense making). Ebből már kirajzolódhat valamiféle mintázat / rendszer (pattern). E mintázatok értelmezésekor lehet hasznos a jövő kerék (futures wheel) módszer. A kör közepében maga a mintázat / rendszer (pattern) van. E körül ennek közvetlen hatásai és okozatai jelennek meg; majd ezek körül ezek másodlagos hatásai és okozatai (a hatások hatásai) – és így tovább. Az okozatok láncolatában látható egyfajta időbeliség is: az ábra közepén a közeljövőben várható okozatok jelennek meg, míg a szélek felé haladva a távolabbi jövő lehetséges eseményei jelennek meg. A lehetséges hatásokat (casual loops) körszelet-szerűen hat csoportba rendeztük: technológiaia (technological), gazdasági (economical), környezeti (environmental), értékrendbeli (values), politikai (political), és társadalmi (social).

A tréning szervezői zárásként a résztvevők figyelmébe ajánlották azt a kijelentést, hogy „A jövő megjóslásának legjobb módja annak megteremtése.” („The best way to predict the future is to create it.” Abraham Lincoln and Peter Drucker)

További cikkek a jövőkutatás (foresight) témakörében:

• Az EIONET jövőkutató csoportjának ülése https://eionet.kormany.hu/az-eionet-jovokutato-csoportjanak-ulese

• FORESIGHT DICTIONARY https://eionet.kormany.hu/download/7/dd/82000/FORESIGHT%20DICTIONARY.pdf

• Globális megatrendek, Európai környezet jelentés, a jövő jelei, cyber generáció, környezeti érzékenység https://eionet.kormany.hu/globalis-megatrendek-europai-kornyezet-jelentes-a-jovo-jelei-cyber-generacio-kornyezeti-erzekenyseg

• Globális megatrendek környezeti hatásai Magyarországon. beszámoló, 2017 https://eionet.kormany.hu/download/9/e8/e1000/Globalis_megatrendek.pdf

• Válság után, válság előtt? https://eionet.kormany.hu/valsag-utan-valsag-elott

• FORENV: jövőkutatás környezeti-társadalmi kérdésekről https://eionet.kormany.hu/forenv-jovokutatas-kornyezeti-tarsadalmi-kerdesekrol

• Az NRC FLIS csoport ülése https://eionet.kormany.hu/az-nrc-flis-csoport-ulese

• FORENV 2019-2020: jövőkutatás https://eionet.kormany.hu/forenv-2019-2020-jovokutatas

• Válság és paradigmaváltás - avagy az állóképesség (reziliencia) kérdései egy közelgő válság előtt és után https://eionet.kormany.hu/valsag-es-paradigmavaltas-avagy-az-allokepesseg-reziliencia-kerdesei-egy-kozelgo-valsag-elott-es-utan

• Jövőkutatás, Forgatókönyvek https://eionet.kormany.hu/jovokutatas-forgatokonyvek

• A 2020. február – április folyamán elkészült magyar környezeti forgatókönyvek itt érhetőek el: https://eionet.kormany.hu/download/b/78/92000/Scenario_project_Hungary_2020_05_11.pdf

• Környezet és covid: a közös a bizonytalanság https://eionet.kormany.hu/kornyezet-es-covid-a-kozos-a-bizonytalansag

• Jövőkutatás – felpezsdülő jelen https://eionet.kormany.hu/jovokutatas-felpezsdulo-jelen

• “Vadkártyák”: jövőkutatás az OECD és az EEA közös eseményén https://eionet.kormany.hu/vadkartyak-jovokutatas-az-oecd-es-az-eea-kozos-esemenyen

• Forgatókönyvek a természeti környezet szlovákiai jövőjére https://eionet.kormany.hu/forgatokonyvek-a-termeszeti-kornyezet-szlovakiai-jovojere

• Távmunka: társadalom, gazdaság és környezet https://eionet.kormany.hu/tavmunka-tarsadalom-gazdasag-es-kornyezet

• Jövőkutatás a városi közlekedésben https://eionet.kormany.hu/jovokutatas-a-varosi-kozlekedesben

A most megjelent HORIZON SCANNING GUIDE elérhető itt.