Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Kommunikációs csoportja online ötletcserét tartott 2021. november 25-én. Az alábbiakban erről adunk rövid beszámolót.

1. Koszovó: levegőminőség – mit tehetek én?

A koszovói levegőminőségről készült tájékoztató füzet választ ad olyan kérdésekre, hogy

  • • Mit jelent a levegőminőség?
  • • Mi a légszennyezés?
  • • Honnan ered a légszennyezés?
  • • Hogyan hat a légszennyezés az egészségre?
  • • Mely embercsoportok a legérzékenyebbek a légszennyezésre?
  • • Hogyan védheti egészségét a légszennyezéssel szemben?
  • • Hol talál információt a légszennyezettség mértékéről?
  • • Hogyan értelmezhetőek a légszennyezettségi jelek?

A kampány hátteréül szolgáló honlap információt ad a helyi légszennyezettség forrásairól is.

Ugyanitt részletesen bemutatják a légszennyezettségre érzékeny csoportokat (krónikus betegek, idősek, várandós anyák, gyermekek), és a lehetséges egészségügyi hatásokat.

A kampánynak az is része, hogy levegőminőségi információs napokat szerveztek. A nyolc önkormányzat együttműködésével megszervezett előadások bemutatták a légszennyezést, annak forrásait, lehetséges egészségi hatásait, ajánlott viselkedést a szennyezés, illetve az egészségügyi hatások csökkentésére, illetve a honlap adatainak használatát – akár mobiltelefonnal.

A kampány kisfilmeket, interjúkat, sajtótájékoztatókat is felölelt. Az információk megjelentek tévében, rádióban, online híroldalakon és nemzeti intézmények oldalain, a szociális médiában, és azokat influenszerek (VIP) is terjesztették. Ezen felül tanórákat is tartottak általános iskolákban, de voltak szemináriumok, tréningek, műhelymunkák és konferenciák is.

A projekt 2021 szeptemberében indult. A tartalom nem egyedi, de a környezeti kommunikációs szakma elismerését váltotta ki azzal, hogy a fókusz arra tevődött, hogy mit tehet az állampolgár a légszennyezés csökkentésére, illetve annak egészségügyi hatásainak csökkentésére. A visszajelzések szerint ez az érdeklődőket is meglepte, de a nemzetközi környezet-kommunikációs szakmát is.

2. Spanyolország: BIODIRECTOS

A bemutatott spanyol kampány fő célja az éghajlatváltozás jobb kommunikálása, a biodiverzitás emberi egészségre gyakorolt jó hatásainak hangsúlyozása, illetve a COVID-krízis által generált változások lehetséges pozitív környezeti hatásai bemutatása.

A BIODIRECTOS kampány során 70 000 vizuális elem született, 11 magas szintű politikus vett részt, és 7 központi-, 2 regionális-, és 2 nemzetközi szervezet működött együtt. A beszélgetések során szóba került egyebek mellett a természet járványfékező hatása, az illegális állatkereskedelem kérdése, és a vidéki vállalkozások környezeti szerepe is.

A munka újdonsága, hogy abban népszerű youtuberek vettek részt, ők vezették a beszélgetéseket, amelyek kifejezetten fiatalos, pergő, viccelődő hangulatúak voltak.

3. Hollandia: Az ábrákba foglalt tudás

A környezeti infografikák terén a holland környezeti szakemberek régóta a figyelem középpontjába kerültek. A témáról egyebek mellett bővebben írtunk a „Környezeti állapotjelentések – miért rajzoljunk bele?” című cikkben (https://eionet.kormany.hu/kornyezeti-allapotjelentesek-miert-rajzoljunk-bele ); illetve az „Integrált Környezeti Értékelés (IEA)” (https://eionet.kormany.hu/integralt-kornyezeti-ertekeles-iea ) című beszámoló „Info-grafika (infographic)” című fejezetében is.

Most egy újabb kiadvánnyal jelentek meg a PBL (https://www.pbl.nl/en) kollégái, amely az „Ábrákba foglalt tudás – az adat megjelenítés 25 évének tapasztalatai szakpolitikusoknak” („Knowledge visualised – Lessons from 25 years of data visualisation for policymakers”) címet viseli.

Az infografikák alkotására a szervezetnél egy külön csapat alakult, amelyben szándékosan meglehetősen eltérő képzettségek és munkatapasztalatok jelentetnek meg. Ők magukat nem grafikus dizájnernek nevezik, hanem grafikus szerkesztőnek (graphic editor). „A szervezeten belül mostanra már hitelünk van: megfogadják a tanácsaikat. Kezdetben mindenben kételkedtek, mindent újra és újra el kellett magyarázni, hogy mit hogyan érdemes….”

A grafikai szerkesztés („graphical editing”) egy igen hosszú és munkaigényes folyamat. A grafika alapkoncepcióját részletesen át kell beszélgetni, átgondolni. A dizájn és a tervezet csak ezt követően alakulhat ki. Az alapkérdés az, hogy mi a fő üzenet, és hogy hogyan lehet azt egyszerűen és egyértelműen megfogalmazni.

A PBL környezeti infografikái nem csak híresek, de vizuálisan is jellemzőek a szervezetre. Az alkotás során követik a céges megjelenés szabályait, a szervezet identitásának (corporate identity) jegyeit.

Az üzenet rengeteg módon jelenhet meg. Sokszor már az sem egyértelmű, hogy az alap adatsor vonalas grafikonon, oszlopdiagramon, kördiagramon, vagy éppen térképen jelenjen-e meg.

Általános szabály, hogy minden infografikának legyen címe – ez a gyakorlatban korántsem egyszerű. Az inforgrafikák értelmezése egyesek számára nehezebb; van, aki azonban azt állítja, hogy ezekhez ugyanúgy hozzá lehet szokni, mint az általánosan használt grafikonokhoz.

További kapcsolódó linkek: