Véleményeket gyűjtenek a Duna Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervhez (Danube River Basin Management Plan), és a Duna Árvíz Kockázat Menedzselési Tervhez (Danube Flood Risk Management Plan). Bárki megírhatja véleményét, nézetét, javaslatát a https://www.icpdr.org/forms/hu/wfd-fd-questionnaire-2021 címre.

A Duna Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervet (Danube River Basin Management Plan), és a Duna Árvíz Kockázat Menedzselési Tervet (Danube River Flood Risk Management Plan) az EU Víz Keretirányelv (EU Water Framework Directive) szerint rendszeresen frissíteni kell. A most készülő dokumentum 2021-től 2027-ig lesz hatályos. A tervek elkészítését egyebek mellett a 2021. szeptember 30-ig elérhető KONZULTÁCIÓ előzi meg. Erre külön film hív fel, amely itt érhető el: https://youtu.be/WFsVLN_Ruo4

Részlet a konzultációt népszerűsítő filmből: https://youtu.be/WFsVLN_Ruo4

A tervek kidolgozását segítette elő a június 29-30-án az ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River) által szervezett online rendezvény is. A több mint 13 országot képviselő 126 résztvevő több témában élesen ellentétes nézeteket képviselt, ennek ellenére a beszélgetés kifejezetten jó hangulatú volt – köszönhetően a szervezőknek, a lebonyolítóknak, és a rutinos moderátornak.

Nem egyeztek a vélemények például abban, hogy szükség van-e új vízerőművek építésére. Volt, aki szerint ez hozzájárulhat az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal ) megvalósításához, hiszen ezzel elősegíthető a karbon-mentessé válás. Mások szerint a meglévő vízerőművek megfelelő működtetése sem biztosított, ráadásul azok alapjaiban fenyegetik a helyi ökoszisztémákat.

Érezhető feszültség övezte a folyami hajózás témáját is, amely egyesek szerint fenntartható, és sokkal inkább környezetbarát, mint mondjuk a közúti szállítás (lásd például: Sustainable and Smart Mobility Strategy). Mások szerint a belvízi hajózás több üvegházgázt bocsát ki, mint a vasúti szállítás (https://eionet.kormany.hu/inland-navigation-causes-almost-one-and-a-half-times-the-greenhouse-gas-load-of-railways ) , ráadásul az okozott hidromorfológiai változások veszélyeztetik a vízi élővilágot.

A folyó menti mezőgazdaság szakemberek szerint komoly fejlesztési lehetőségek előtt áll. Ugyanakkor sokan a folyók mentén sokan inkább árvíz-fékező mocsarakat, vízvisszatartó lápokat látnának szívesen, amelyek szerintük erősítenék a folyók menti ökológiai folyosók (https://eionet.kormany.hu/danube-ecological-corridor ) szerepét.

Az ökológia helyzete a felszólalók szerint korántsem megnyugtató. Példa erre, hogy a Dunában élő hat tokhal fajból kettő kihalt, egy helyzete pedig bizonytalan.

Az International Association for Danube Research  szakembere előadásában az édesvízi élőhelyek és halfajokat illetően “nagyon drámainak” nevezte a helyzetet, és szorgalmazta, hogy ne űzzenek el további ritka fajokat, és ne fenyegessék fajok védelmét. Mint mondta, a biológiai sokféleség pusztulása az ökoszisztéma alapú szolgáltatások pusztulását jelenti (“decline of biodiversity is the decline of ecosystem services”). Kiemelte, hogy amennyiben az éghajlati célokat nem sikerül teljesíteni, úgy (a Copernicus Platform éghajlati modelljére alapozva) a század végére a nyarakat illetően drámai változások fognak lejátszódni:

  • -a csapadék akár 30%-kal csökkenhet,
  • -a hőmérséklet akár 7 °C-kal nőhet (ami a párolgást nagymértékben megnöveli),
  • -a Duna vízhozama akár 75%-kal csökkenhet.

Az előadó szerint a természet-alapú megoldások bevezetését, az éghajlatváltozáshoz valóalkalmazkodást sürgősen végre kell hajtani. Ehhez kiemelte az Európai Környezetvédelmi Ügynökség  aktuális kiadványát (Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction  )

Európai Környezetvédelmi Ügynökség: Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction

Wolfram Mauser, a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität kutatója felhívta a figyelmet az érdekek lehetséges ütközésére. A példájában bevezetnék a kukoricaföldek öntözését (500 mm/év), amely igen jelentősen megnövelheti az agrár szektor bevételeit. Ugyanakkor az öntözéshez felhasznált víz a folyók vízhozamát igen drámaian lecsökkentheti - éppen a kritikus május-szeptember hónapokban, amit az alábbi ábrán a jelenlegi kék vonallal összevethető piros vonalak mutatnak:

Sok szakember kifejezte, hogy az emberek többsége nehezen alkot véleményt a teljes Dunát illetően. Az egyik szakember elmesélte, hogy ebédszünetben a felesége, aki óvónő Bécsben, kifejtette, hogy bizony jó volna több park és játszótér a Duna mentén. Ugyanakkor nemigen tudott mit mondani a Duna felsőbb, vagy éppen alsóbb szakaszairól.

A Duna-menti országoknak közösen kell megalkotniuk Duna Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervet. Ehhez sokféle véleményt, javaslatot kell egybevetni. Mondja el Ön is véleményét, javaslatait itt: https://www.icpdr.org/forms/hu/wfd-fd-questionnaire-2021

A Duna Budapestnél 2018-ban. Kép forrása: https://femina.hu/terasz/alacsony-vizallas-a-dunan-2018/

További cikkek a témában:

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Elnökségének véleménye a dunai hajóút fejlesztésről https://eionet.kormany.hu/a-nemzeti-fenntarthato-fejlodesi-tanacs-elnoksegenek-velemenye-a-dunai-hajout-fejlesztesrol

A belvízi hajózás csaknem másfélszer akkora üvegházgáz terhelést okoz, mint a vasút https://eionet.kormany.hu/a-belvizi-hajozas-csaknem-masfelszer-akkora-uveghazgaz-terhelest-okoz-mint-a-vasut

Folyami hajózás és az üvegházgázok https://eionet.kormany.hu/folyami-hajozas-es-az-uveghazgazok

Handbook on the external costs of transport. European Commission, Version 2019 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-handbook-isbn-978-92-79-96917-1.pdf

Navigare necesse est? (angol nyelvű cikk) https://eionet.kormany.hu/navugare-necesse-est

Hajózni muszáj? (eredeti cikk, magyar nyelven) https://eionet.kormany.hu/hajozni-muszaj

DANUBEparks https://eionet.kormany.hu/danubeparks

A DUNA LEGJAVA https://eionet.kormany.hu/a-duna-legjava

Danube Ecological Corridor https://eionet.kormany.hu/danube-ecological-corridor

EUSDR Environmental Pillar - Stakeholder Seminar https://eionet.kormany.hu/eusdr-environmental-pillar-stakeholder-seminar

Gát, vagy összeköttetés? https://eionet.kormany.hu/gat-vagy-osszekottetes