Az EIONET honlap örömmel osztja meg tagjai írását, cikkeit – akkor is, ha azok tartalmával nem, vagy nem teljesen értünk egyet. Az alábbiakban Marton Miklós ír az iskolakertekről.

Az iskolakertek hagyományos fő célja a kertészetre és általában a munkára nevelés volt. Mára előtérbe került a fenntarthatóságra nevelés, az együttműködésre nevelés; az egészségnevelés, a valóságra épülő, tapasztalati, cselekvésorientált tanulás.

Az iskolakertek a tanulás „égig érő tantermei”, "szabadtéri laboratóriumai”. Az adottságoknak megfelelően általában iskolák, óvodák udvarán, ritkábban külső helyszínen alakítanak ki iskolakertet.

Gyógynövénykert egy ökoóvodában

Az iskolakert minden korosztálynak lehetőséget nyújt megtanulni a kerttel, ezáltal természeti környezetünkkel bánni, azt helyesen használni. Az iskolakert gondozásával a gyerekek megtanulják természeti környezetük helyes és tudatos használatát, alapvető természettudományi tapasztalatokat szereznek és lehetőségük adódik a gyakorlatban kipróbálni, élő folyamatok során alkalmazni a tanórákon tanultakat.

Komposztkas locsolása – Regina Kert

Az iskolakertek egyik fontos eredménye, hogy a tanárok, a gyerekek, és a szülők közvetlenül is kapcsolatba lépnek, megismerik egymást, ami az iskola más tevékenységeit is elősegíti.

Komposztot szitáló apuka egy budapesti iskola udvarán

2018. elején országos iskolakert-felmérést végzett Magyarországon az Iskolakertekért Alapítvány az Országgyűlés, a Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal megbízásából. A felmérésben 1118 iskolakert, óvodakert szerepelt; a felmérés eredménye igazolta, hogy az iskolakertek jelentőségét számos oktatási intézmény felismerte.

Tapasztalat azonban, hogy az elindított iskolakert hamar gazdátlan és kihasználatlan maradhat, ha nem tudják azt az iskola életébe szervesen integrálni, ha nem alakul ki hozzá egy működtető közösség, amely képes azt hosszú távon is életben tartani. Az iskolakertek egy része is felismerte, hogy a hálózatosodás sok szálon segíti mindennapi munkáját, és csatlakozott az Iskolakertekért Alapítvány  által összefogott 200 tagú Iskolakert-hálózathoz. A hálózat révén megszűnik az iskolakertek elszigeteltsége, biztosított az információáramlás, a tagok lehetőséget kapnak mások jól működő gyakorlatának megismerésére és átvételére.

Az Iskolakertekért Alapítvány  2015. márciusában került bejegyzésre, a szervezet fő célja iskolakertek létrejöttének inspirálása, a létrejövő iskolakertek hálózattá szervezése, segítése. 2018 tavaszára országosan és külhonban – a Kárpát-medence magyarlakta területein – több, mint 175 tagúra bővült az Iskolakert-hálózat; a tagság azóta is folyamatosan bővül.

Iskolakert hálózat 2018 tavaszán. Forrás: www.iskolakertekert.hu

Az Alapítvány jelentős tudásmegosztással és ismeretátadással kapcsolatos feladatot lát el a hálózatot alkotó iskolák számára, kommunikációs felületet tart fent honlapján, facebook-oldalán, illetve hírlevelén. Az Alapítvány mindezen felül pályázati lehetőségeket (pl. a NÉBIH közreműködésével talajminőség-vizsgálatra vonatkozó pályázat, gazdasági szereplők támogatásával, tudásmegosztásra vonatkozó pályázatok, stb.) biztosít hálózati tagjai számára, valamint évente Iskolakertekért-díjat is kiosztanak a példaértékűen működő iskolakerteknek.

A hálózatban részt vevő iskolák az Alapítvány által évente megszervezett országos találkozón is megismerhetik egymás tevékenységeit, eltanulhatják egymástól a jó gyakorlatokat. Ezek a találkozók mindig erős motivációval hatnak a jelenlévőkre.


Elkötelezett tanárok

Az iskolakert-mozgalmat jellemzően az elkötelezett pedagógusok lelkesedése tartja életben. Nagy kihívást jelent egy iskolakert létrehozása vagy felújítása és működtetése; nem teljesen megoldott az eszközellátás forrása, nincs kellő mélységű pedagógiai irányelv, segédanyag, nem létezik iskolakert-vezetői státusz sem.

Madáretetés egy ökoóvodában

Országos Iskolakert-fejlesztési Program

2018. október 9-én egyeztetésre került sor az Iskolakertekért Alapítvány képviselői, és a környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár között, melynek eredményeként megállapodás született az Országos Iskolakert-fejlesztési Program elindításáról. Ezt az Iskolakertekért Alapítvány koordinálja, a Syngenta  vetőmagokkal tud hozzájárulni a programhoz. Az Alapítvány a 2019. évre 50 millió forint támogatást kapott az Agrárminisztériumtól a program elindítására. Még 2018 októberében csatlakozott a programhoz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)  is, és a Váci Egyházmegyei Karitász. Ez utóbbi a megye tíz iskolájában tevékenykedik. Szintén csatlakozott a tevékenységekhez a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kara (SZIE TTK), amely iskolakert terveket készít és kutatási programokban is részt vesz.

A programban előnyös helyzetben vannak az Ökoiskolák, és az Örökös Ökoiskolák

Az Ökoóvodák hálózata Magyarországon (a számok az Ökoóvodák hálózatát mutatják az adott régióban)

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program keretében 2019-ben pályázatot hirdettek kezdő, haladó, és mentor iskolakertek számára. Az intézmények nyereménye felölelte:

 • 200 000 - 1 500 000 Ft értékű kertészeti eszköz-, valamint vetőmagcsomag az iskolakert működtetésére;
 • az intézmény egy delegáltja számára ingyenes 30 órás, iskolakerti alapozó képzés;
 • biokertész szakember segítsége, aki helyszíni látogatás során segít átgondolni a termesztéstechnológiát és a növényvédelmet, a tapasztalatok alapján írásos javaslatot készít, a program futamideje alatt az iskolakertben felmerülő további kérdéseket online megválaszolja;
 • gyakorlott iskolakert-vezető segítsége annak érdekében, hogy a kert kialakításánál és a hozzá kötődő tevékenységek során minél sokoldalúbban érvényesüljenek a pedagógiai szempontok;
 • tájépítész szakember által készített tervek, ezek alapján történik az iskolakert kialakítása. A segítséget a SZIE TTK hallgatói biztosítják oktatási programjuk keretében.


Drávafoki Tanulókert

A Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolájában  2010-ben kezdődött a gyümölcsészeti oktatás, a Tanulókertet az iskola 2012 márciusában alakította ki a Drávafoki iskola területén, illetve a parókiaudvar használaton kívüli részén.

Elsősorban a felsős tanulók és a kertész szakkörösök egy-egy pedagógussal vagy segítővel végzik a munkát, de jeles alkalmakkor az egész iskola részt vesz a Tanulókert gondozásában. Területe megközelítőleg egy hektár.

Iskolakert Drávafokon

A kert az elsők között csatlakozott az Iskolakertekért Alapítvány  által koordinált Iskolakert-hálózathoz, rendszeresen részt vesz az iskolakertek országos találkozóján, 2016-ban jó gyakorlatukkal be is mutatkoztak. Részt vesznek ismeretterjesztő előadások megtartásában, és módszertani szakmai anyagok kidolgozásában. Ilyen például az Iskolakertek téli ötlettára c. kiadvány, amely a téli, szabadtéri kertészkedésre nem alkalmas hónapok iskolakertes tevékenységeit öleli fel.

Képek az Iskolakertek téli ötlettára című kiadványból

Az iskola ökológiai szemléletű, családi léptékű gazdálkodást oktat. A kert vázát a tájfajta gyümölcsfák adják; kiemelt figyelmet fordítanak a genetikai megőrzésre. Fontos a felelősségtudat kialakítása, az ökológiai folyamatokra való érzékenyítés is. A kertészeti munkák minden elemét maguk végzik - a magfogástól a fogyasztásig.

Nyitott iskolakerti szakmai nap Drávafokon. Forrás: https://www.facebook.com/iskolakertekert/photos/gm.1587340424731548/2149323811855824/?type=3&theater

Az iskola 2019-ben 600 000 forint értékben az iskolakert működtetéséhez használható eszközöket kapott, a kertvezetőt biokertészeti és pedagógiai mentor segítette, illetve részt vett egy 30 órás akkreditált pedagógus-képzésben is (Iskolakerti alapozó képzés). A mostani pályázat keretében egyebek mellett

 • aszaló- és befőző automatát vásároltak, amely a gyógy- és fűszernövények, illetve gyümölcsök feldolgozását szolgálja;
 • a meteorológiai állomás a természettudományos tárgyak és a tanulókert/ természeti folyamatok összekapcsolását szolgálja – tantárgyközi kapcsolatok jobb kihasználása érdekében.

Az iskola tervezi egyfajta diákvállalkozás elindítását is, hogy a megtermelt és feldolgozott javakat értékesíteni tudják.

További információ:

 • Az Iskolakertekért Alapítvány honlapja elérhető itt. 
 • Iskolakerti kalauz (Szerkesztettek: Dr. Halbritter András Albert, Mátyás Izolda Beáta, Pauliczky Nóra, Iskolakertekért Alapítvány, Budapest 2018) letölthető itt.
 • Az Ökoóvidák hálózatáról angol nyelvű kiadvány („The Hungarian Green Kindergarten Network”) letölthető itt.
 • A legutóbbi hír az iskolakertekről elérhető itt.
 • Fenti cikk angol nyelven letölthető itt.