A Föld államai jövőképük közös kifejezéseként 2015 szeptemberében csatlakoztak az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). A megvalósítás lassan halad – egyebek mellett a projekt-finanszírozás elégtelensége miatt is. Mindeközben a bankok és pénzintézetek egyes források szerint nehezen találnak jó befektetési lehetőségeket – egyebek mellett az éghajlati kockázatok növekedése miatt…

Fenntartható Fejlődési Célok

Az EU felismerte, hogy a Fenntartható Fejlődési Célok  végrehajtása nem a kívánt ütemben halad, jelentős részben az anyagi háttér szűkössége miatt. Ezért célul tűzte ki a fenntartható befektetési lehetőségek magánbefektetések számára való vonzóbbá tételét. A Bizottság a kérdés megvizsgálására 2016 végén a fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoportot (European Commission’s High Level Expert Group, HLEG) nevezett ki.

A szakértői csoport 2018. január 31-én közzétette végső jelentését, amely átfogó jövőképet vázol arról, miként lehetne kialakítani az EU fenntartható finanszírozási stratégiáját. Ennek központi elemei a finanszírozás fenntartható és inkluzív növekedéshez való hozzájárulásának javítása a társadalom hosszú távú szükségleteinek finanszírozása révén; illetve a pénzügyi stabilitás erősítése a környezeti, szociális és irányítási tényezők (Environmental, Social, Governmental, ESG) befektetési döntéshozatalba való beépítésén keresztül.

Cselekvési terv

A szakértői csoport ajánlásai alapján a Bizottság 2018. március 8-án tette közzé Cselekvési tervét a fenntartható növekedés finanszírozása tárgyában (Cselekvési terv: A fenntartható növekedés finanszírozása. COM/2018/097 final) . A Cselekvési terv a fenntartható finanszírozás alatt általánosságban a környezeti és szociális megfontolások befektetési döntéshozatalban való kellő figyelembevételének folyamatát érti, konkrétan pedig az éghajlatváltozás mérséklésre és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra fókuszál.

Fenntartható finanszírozás. forrás: http://socisdg.com/en/blog/the-future-of-sustainable-finance/


A szükséges szabályozások kidolgozása érdekében a tagállamok szakértőiből két munkacsoport jött létre, amelyek a releváns dokumentumok kidolgozásában kaptak szerepet.

 1. A főbb irányok, szakpolitikai kérdések és koncepciók meghatározásában a Tagállamok Szakértői Csoportja (Member States Expert Group, MSEG) dolgozik. Ez utóbbiban tagállamonként egy pénzügyi, és egy környezeti szakember foglal helyet.
 2. A technikai részletek kidolgozásában és a küszöbértékek meghatározásában a Technikai Szakértői Csoport (Technical Expert Group, TEG) kapott szerepet.

A tárgyalásokon a magyar részvétel fő célja a hazánk számára fontos területek fejlesztésének kedvezőbb finanszírozási hátterének biztosítása. Ezek lehetnek:

 • körforgásos / szerves alapú mezőgazdaság,
 • biodiverzitás megőrzése, ökológiai szolgáltatások (pl. beporzás, vízvisszatartás, éghajlati kiegyenlítés stb.) fenntartása,
 • fenntartható erdőgazdálkodás,
 • öko-innováció,
 • fenntartható energetika,
 • stb.

A magánbefektetések vonzása kifejezett előnyt jelenthet a jogszabályban nevesített szektorok számára, különösen a körforgásos / szerves alapú mezőgazdaság, a fenntartható erdőgazdálkodás, az öko-innováció és az energetika területén.

A tárgyalásokon Magyarországot a Pénzügyminisztérium képviseli. Az erősödő „zöld” pénzügyi érdeklődést tükrözi a Magyar Nemzeti bank 2019 februárjában megjelent AZ MNB ZÖLD PROGRAMJA című dokumentuma is.

AZ MNB ZÖLD PROGRAMJA

 

A Zöldrefestés (green washing)

A tárgyalási folyamat során eltérések mutatkoztak a fenntarthatóság fogalmának értelmezésében. Egy tagállami szakértői vélemény például erőteljesen szélesítené a fenntarthatóság fogalmát: azt gyakorlatilag minden gazdasági tevékenységre kiterjesztené. Ez a megközelítés kétségtelenül növelné a gazdaság átláthatóságát, ugyanakkor helyet adhat a valójában nem fenntartható tevékenységek környezetbarátként való feltüntetésének, amit a szakirodalom zöldrefestésnek (green washing) nevez. (lásd bővebben: Zöld gazdaság vagy Zöldgazdaság? https://eionet.kormany.hu/zold-gazdasag-vagy-zoldgazdasag ).

Zöldrefestés

Bezáródás (lock in)

A szennyező tevékenységek hatékonyságának fokozása nem oldja meg a felmerülő problémákat; ugyanakkor a tevékenységek tartós beépülését, bebetonozódását okozza, amire a szakirodalom „lock-in”-ként, bezáródásként hivatkozik. Ha egy valójában már elavult, túlhaladott eljárásmódot, technológiát hatékonyabbá teszünk, azzal időlegesen valóban csökkenthető a kibocsátás, de a régimódi eljárásmód további fenntartása mind környezeti, mind pedig társadalmi problémákat is okoz. (Lock-in: “effects of existing system elements, e.g. infrastructure, vehicle fleet, available knowledge, legal system etc., that stabilise existing socio-technical systems, thus resulting path dependence.” based on EEA recent draft report)

Image © Jonathan Díaz Marbá

A Bizottság az érdekeltek véleményét várja

A rendelkezés-csomag talán legkritikusabb része, hogy hogyan definiáljuk, hogy mi tekinthető fenntarthatónak. A fentebb említett TEG 2019. június 18-án publikálta jelentését (Technical report on EU taxonomy https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en). A jelentés az alapját adja egy elkészülő EU rendelkezésnek. A jelentés egyebek mellett 8 szektor 67 tevékenységének technikai megfelelési kritériumait határozza meg. Ez alapján dől majd el, hogy egyes beruházás tekinthető-e fenntarthatónak, vagy nem – elsősorban az éghajlatváltozás csökkentése szempontjából. A dokumentum minden érdekelt fél által szabadon véleményezhető 2019. szeptember 13-ig

 • a javasolt éghajlatváltozás csökkentési tevékenységekről,
 • a javasolt éghajlat adaptációs tevékenységek elveiről és elvárásairól,
 • a javasolt intézkedés használhatóságáról és
 • a javasolt intézkedés jövőbeli fejlesztéséről.

A vélemények közvetlenül küldhetőek a Bizottság oldalára, amely elérhető itt: https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-taxonomy_en

További információ: