Az alábbiakban a 2019. május 14-15-én megtartott Eionet Noise Workshopról adunk rövid összefoglalót.

Az ülésen elsőként az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának szakértője ismertette a WHO 2018 decemberében publikált környezeti zajra vonatkozó útmutatójának eredményeit, többek között a határértékekre tett ajánlásokat. Ennek kapcsán a Bizottság is elmondta, hogy milyen lépéseket tervez a WHO útmutatójában szereplő ajánlások megvalósíthatóságának vizsgálatára.

A Bizottság képviselője ismertette az EU zajvédelemi szabályozása terén folyamatban lévő változásokat (közúti és vasúti járművek zajkibocsátásnak csökkentésével összefüggő intézkedések, kültéri berendezések zajára vonatkozó irányelv felülvizsgálata, zajtérképezés módszerében várható kisebb változások).

Ugyancsak szóba került az INSPIRE irányelv és a stratégiai zajtérkép készítésére vonatkozó irányelv kapcsolata. Ennek kapcsán a Bizottság képviselője elmondta, hogy a 2022-re készítendő stratégiai zajtérképeknél már alkalmazni kell az INSPIRE irányelv előírásait is.

Elhangzott egy előadás egy olyan kutatási projektről, amely a zaj, a légszennyezés és az extrém magas hőmérséklet különböző társadalmi helyzetű csoportok egészségére gyakorolt hatását vizsgálta.

A „jó gyakorlatok” bemutatása kapcsán a Holland Környezetvédelmi Ügynökség (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency ) ismertette a vasúti zaj csökkentésére hozott intézkedési tervét.

Végül az EEA munkatársai ismertették a zajtérképekre és a zajcsökkentési intézkedési tervekre vonatkozó adatszolgáltatás állását, az EEA által végzett értékelések módszertanát.