Éppen 30 évvel ezelőtt, 1991. október 21-én indult útjára a „Földünkért…” (Caring for the Earth) nevű világméretű kampány…

Éppen 30 évvel ezelőtt, 1991. október 21-én indította útjára „Földünkért…” (Caring for the Earth) nevű világméretű kampányát a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN – International Union for Conservation of Nature, vagy World Conservation Union). A kampány indításaként jelentette meg az IUCN az ENSZ Környezetvédelmi Programjával (UNEP), valamint a Természetvédelmi Világalappal (WWF International) közösen a számos fontos szervezet közreműködésével készült kiadványát „Földünkért...: az élet fenntartásának stratégiája” címmel. A dokumentum első része a fenntartható életmód alapelveivel, a második a további tennivalókkal, míg a harmadik a megvalósítás és nyomonkövetés kérdéseivel foglalkozik.

A dokumentum a következő évben Rió de Janeiróban megrendezett Föld Csúcs előkészítéseként is felfogható. Világegyezményekre tett javaslatai közül Rióban megszületett az Egyezmény a biológiai sokféleségről, valamint az ENSZ keretegyezménye az éghajlatváltozásról. Később került elfogadásra az elsivatagosodás elleni egyezményre vonatkozó javaslata. A kampányról hazánkban minden év október 21. napján megemlékezünk Földünkért Világnap néven, bár nemzetközi szinten nincs ilyen megemlékezés.

A világméretű kampányt a dalai láma is üdvözölte. Az alkalomból kiadott beszédében hangsúlyozta, hogy a „Föld nem csupán az emberiség közös öröksége, de az élet végső forrása is. Erőforrásainak túlhasználata révén saját életünk alapjait veszélyeztetjük. … Ezért a Föld védelme és megőrzése nem csupán morális, vagy etikai kérdés, hanem túlélésünk záloga. Az erre adandó válaszunk nem csupán erre a generációra gyakorol hatást, de számos eljövendő generációra is. … Olyan globális kérdések esetén, mint a Föld megőrzése … az emberi tudat kulcstényező… A külső helyzet megváltozása érdekében először önmagunkon belül kell változnunk … A természeti erőforrások pusztítása a tudatlanságból, a Föld élőlényei iránt tanúsított tisztelet hiányából és a mohóságból származik. … A probléma holisztikus megközelítésére van szükség, vegyítve a szereteten és együttérzésen alapuló egyetemes felelősségérzettel.”

További információk itt: https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35281198

A dalai láma közleménye fellelhető az itt elérhető kiadványban: https://tibetpolicy.net/wp-content/uploads/2018/11/Dalailama-on-Environment-1987-2017.pdf

Földünkért…: az élet fenntartásának stratégiája angol nyelven elérhető itt: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/CFE-003.pdf

A magyar nyelvű hozzáférésről tájékozódhatunk itt: https://portals.iucn.org/library/node/48485