Az alábbiakban a 2020. februári NFP ülésről adunk rövid beszámolót.

Az előkészítő ülésen felmerült, hogy nincs elegendő idő a nemzeti konzultációk lefolytatására – két hét alatt kell véleményezni az anyagot. DK javasolta, hogy egyszerűsítsék a modernizációs struktúrát, FI a költségvonzatokra kérdezett rá.

Az EEA igazgatója szerint az EU Green Deal a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyez a környezetvédelemre, ezáltal az EEA jelentősége is nő.

Az ülésen szó esett a Brexit hatásáról az EIONET munkájára (december végéig UK átmenetileg még tagja az EEA-nak, de az üléseken nem vesznek részt). EEA ismertette az előző ülésekről eredő feladatokat (EEA/EIONET stratégia, EIONET modernizálása konzultációk, 2021-23 munkaterv, Copernicus felmérés illetve ToR felülvizsgálat, ad hoc munkacsoport a vegyi anyagokra).

A WB országokkal a MoU aláírása 2020 nyarán várható. Növelik a kapacitásépítésre fordítható keretet, 7 fő területen nyújtanak segítséget. Ezentúl 4-éves ciklusokra terveznek (a korábbi 2 év helyett). Chair jelezte, hogy a stratégiához végrehajtási ütemterv szükséges.

EEA képviselője beszámolt a 2019. decemberi MB ülésről, amelyen a stratégia első tervezetét, a munkatervet (SPD), költségvetést tárgyalták.

Az ETC megállapodások 2021-ben lejárnak, szeptemberig áttekintik a struktúrát. Javaslatként (BE) elhangzott, hogy az átfogó ügyeket vegyék figyelembe az új struktúra kialakításakor.

Az EU Green Deal és várható hatásainak megtárgyalásához kapcsolódóan a DG ENV és DG CLIMA képviselője tartott előadást. Elmondták, hogy első alkalommal szerepel napirenden, minden szakpolitikát integrál egy stratégiában. 2020 márciusra várható a klíma jogszabály, októberre a 2030-ig 50-55%-os CO2 kibocsátás-csökkentést előirányzó dokumentum. 2021 júniusára várható a jogszabályok felülvizsgálata és az energia-adóztatásról szóló direktíva felülvizsgálata. 2020/21-re várható a klíma-adaptációs stratégia elfogadása, de az energia ügyekkel (megújulók, áram, gáz) és az iparral (tiszta acél, hidrogén), közlekedéssel, fenntartható élelmiszertermeléssel /szállítással/élelmiszerhulladék-csökkentéssel, az élelmiszerek címkézésével, valamint a biodiverzitással, erdőkkel, talajjal, légszennyezéssel, vegyi anyagokkal, az SDG-k megvalósításával, zöld finanszírozással, a nemzeti költségvetés zöldítésével, klíma K+F+I-vel, oktatással (zöld iskolák, tanárképzés) is foglalkoznak.

A 8. EAP elfogadása 2020-ban várható (a Green Deal-re alapozva).

Hozzászólók a társadalmi vonatkozásokat (AT), az adat/információigényt (BE), az EIONET szerepét (ES) említették. DG ENV a hálózatok fontosságát hangsúlyozta, DG CLIMA az összes szektor bevonását, illetve a körforgásosság mérését emelte ki. DE az EIONET bevonását szorgalmazta a konzultációkba. A 7. EAP továbbra is érvényes marad, a 8. nem lesz annyira átfogó; 12 hetes konzultációt tartanak az érdekcsoportok számára. Az EEA/EIONET stratégiát a márciusi MB ülésen tárgyalják, az ülés előtt várják a javaslatokat, észrevételeket. A résztvevők kevésnek találták a konzultációra biztosított időt (2 hét).

SIP (Stakeholder Interaction Process) – március 25-én lesz Koppenhágában, a MB tagokat és az NFP-ket is várják (120 résztvevőre számítanak), március 11-12-ig küldik az anyagokat hozzá.

Az EEA képviselője a jövőbeli hálózati működés modelljét bemutatva jelezte, hogy erősítenék az NFP-k szerepét, közelebb hoznák a MB tagokhoz. Elmondta, hogy rendkívül sok (120) adatárammal foglalkozik a hálózat (2015-ben 35 volt); fontos szerep a nemzeti beszámolások koordinációja. CH az EEA és a tagállamok közötti együttműködésben játszott szerepet hangsúlyozta (kérdés, hogy NFP alatt személyt vagy intézményt ért az EEA?).

Az EIONET modernizálási folyamatról szólva EEA jelezte, hogy a stratégia és az EIONET modernizálása két különböző folyamat, de egymást erősítik. Jelezték, hogy a Copernicus szolgáltatások új DG-hez tartoznak: DEFIS (Defence, Industry and Space). Az új vegyi anyagos ad hoc munkacsoport első ülését június 4-5-én tartja.

A Reportnet 3.0 fejlesztéséről beszámolt EEA: lezajlott a tesztelési szakasz, 3 változat készült, 12 ülést tartottak és 5 hírlevél készült; a ROD-ra új design (3.0). 2021 január végéig 875 e EUR költségvetést biztosítanak. Az 1. platform 2020. július 31-én nyílik meg (RC3), a végső 2021. január 31-re készül el (RC5). Nagy teljesítményű és stabilitású, alapvető funkciókat biztosít. 2021-ben a 3.1 verzió (adatok migrálása, a hiányzó funkciók kifejlesztése, INSPIRE integrációja, interoperabilitás).

Az esti poszter session keretében BG, RO és TR mutatta be nemzeti EIONET struktúráját.

A második napon az Európai Témaközpontok (ETC-k) mutatkoztak be, és interaktív módon, több helyszínen, forgószínpad-szerű módon lehetett beszélgetni az ETC-k vezetővel az ETC-k munkájáról, fő prioritásairól, feladatairól. Az elkészült posztereket – javaslatomra – közzétették az NFP fórumon (ezeket letöltöttem és elérhetővé tettem a hazai EIONET Google drive-on: https://drive.google.com/open?id=1pehaq3wSfbq-L0diROi6N8tduHD0FgJR

A következő NFP ülés május 26-27-én lesz Koppenhágában, utána október 6-7-én Prágában.