Az Alkotmánybíróság friss határozata szerint a környezetvédelmi érdekeket háttérbe szorította az erdőgazdasági érdekek javára az erdőtörvény és a természetvédelmi törvény legutóbbi, 2017. évi módosítása.

Az Alaptörvényben foglalt értékek alapján (P cikk) a jelen generációk használati és hasznosítási joga a nemzet közös örökségébe tartozó természeti és kulturális kincsek vonatkozásában nem korlátlan, nem veszélyeztetheti sem a védelemben részesítendő természeti értékeket, sem a jövő nemzedékek érdekeit. Ez a szemlélet kell, hogy érvényesüljön az erdők kezelése során is. Az AB határozatában rámutatott arra, hogy "[a]z erdő a szárazföld legösszetettebb természeti (ökológiai) rendszere, amely elsősorban a környezetre gyakorolt hatásai miatt az egészséges emberi élet alapvető feltétele. ... Mindezek miatt az erdő fenntartása és megóvása az állam és az egész társadalom érdeke, védelmi és közjóléti szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az erdőt csak a közérdekkel összhangban szabályozott módon lehet használni."

A Natura 2000-es erdőterületek azért tartoznak e védelmi hálózatba, mert ott valamely különleges védelemre szoruló növény- vagy állatfaj él, ezért - mondja ki az AB határozat - a magán-erdőtulajdonosok tulajdonhoz való joga nem igazolhatja a gazdasági érdekek elsődlegességét a természeti értékek védelmével szemben.

Az AB a tarvágások általánossá tétele kapcsán úgy foglalt állást, hogy mivel a tarvágások rendkívül súlyos és visszafordíthatatlan kárt okoznak az ökoszisztémában, amellyel az állami tulajdonú erdők esetében semmilyen alapvető jog vagy alkotmányos érték nem állítható szembe, ezért a tarvágás lehetősége alkotmányosan itt nem igazolható. Az AB szerint a "hagyásfák" azt biztosítják a hagyományos vágásos erdőgazdálkodásban, hogy az adott élőhely ne szűnjön meg teljes mértékben a vágásterület határai között. Egyes fajok élőhelyeinek megmaradásához elengedhetetlen az élővilág számára megfelelő mennyiségű hagyásfa visszahagyása."

Alaptörvény ellenesség okán megsemmisítette továbbá az AB az erdőtörvény és a természetvédelmi törvény azon részét is, mely a korábbi természetvédelmi engedélyezési eljárás helyébe az erdészeti hatósághoz teendő bejelentést vezette be.

Az AB hivatalos híre itt olvasható: https://alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/alaptorveny-ellenes-az-erdotorveny-2017-es-modositasa

Az AB határozatának teljes szövege pedig itt: https://alkotmanybirosag.hu/uploads/2020/06/sz_ii_201_2019_.pdf