Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által közzétett frissített európai városi levegőminőségi adatok szerint 2020-ban és 2021-ben a levegőminőség tekintetében a legtisztább európai városok a svéd Umeå, valamint a portugáliai Faro és Funchal voltak. Az áttekintés mellett az EEA két olyan jelentést is közzétett, amelyek a különböző EU-, és ENSZ-EGB-előírások által megcélzott légszennyező anyagok kibocsátásával foglalkozik.

Több mint 340 város szerepel az Európai város levegőminőségi áttekintésben (European city air quality viewer https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer). A finom por (PM2,5) átlagos szintje alapján a városokat a legtisztábbtól a legszennyezettebbig rangsorolják. A rangsor mögött álló adatokat az elmúlt két naptári év során több mint 400 megfigyelőállomásról gyűjtötték az EEA tagországaiban.

2020 és 2021 között a levegő minősége mindössze 11 városban volt jó, ami azt jelenti, hogy a PM2,5 szintje nem érte el az Egészségügyi Világszervezet (WHO https://www.who.int/ ) egészségügyi alapú, a hosszú távú PM2,5–kitettségre vonatkozó 5 mikrogramm /köbméteres irányelvét (5 μg/m3). Az irányelvet az áttekintésben szereplő 343 európai város 97%-ában túllépték.

Ezzel szemben az EU éves PM2,5-re vonatkozó 25 µg/ m3-es határértékét csak a három legszennyezettebb városban lépték túl: a lengyelországi Nowy Saczban, valamint az olaszországi Cremonában és Padovában. Ez rávilágít a WHO iránymutatás és az EU szabvány közötti különbségre.

Az Európai város levegőminőségi áttekintés (European city air quality viewer https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer) segítségével ellenőrizhető, hogy az elmúlt két évben milyen volt a levegő minősége az európai városokban. Az áttekintés a PM2,5 hosszú távú koncentrációjára összpontosít, mivel a légszennyezésnek való hosszú távú kitettség okozza a legsúlyosabb egészségügyi hatásokat. A PM2,5 az a légszennyező anyag, amely a legnagyobb hatással van az egészségre - betegségek és korai halálozás tekintetében. Az Európai város levegőminőségi áttekintés elérhető itt: https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer

Vegyes eredmények az EU kibocsátás-csökkentési kötelezettségeinek teljesítésében

A nemzeti kibocsátás-csökkentési kötelezettségvállalásokról (National Emission reduction Commitments - NEC directive https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC) szóló irányelv értelmében az EU-tagállamoknak teljesíteniük kell nemzeti vállalásaikat öt légszennyező anyag kibocsátásának csökkentésére annak érdekében, hogy tiszta levegőt biztosítsanak az emberi egészség és a környezet számára. Az irányelv értelmében 2020-ban áttértek egy új, ambiciózusabb nemzeti kibocsátás-csökkentési kötelezettségvállalásra.

A legfontosabb légszennyezőanyag-kibocsátások csökkentésében elért tagállami előrehaladást vizsgálva a most közzétett EEA jelentés (https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emissions-inventory-report) arra jut, hogy 2020-ban a tagállamok alig fele teljesítette valamennyi nemzeti kibocsátás-csökkentési kötelezettségét.

A tagállamok által szolgáltatott, és a Bizottság által még nem ellenőrzött adatok elemzése alapján a jelentés megállapította, hogy a legnagyobb kihívást továbbra is a mezőgazdaságból származó ammónia-kibocsátás csökkentése jelenti, és 11 tagállamnak kell csökkentenie kibocsátási szintjét. Mindössze 13 tagállam teljesítette kötelezettségvállalásait mind az öt fő szennyezőanyag (nitrogén-oxidok, nem metán illékony szerves vegyületek, ammónia, kén-dioxid és PM2,5) tekintetében. Tizennégy tagállam nem teljesítette kibocsátás-csökkentési kötelezettségeit az öt fő légszennyező anyag közül legalább egy esetében.

Az EEA elemzése a tagállamok által 2022 februárjában jelentett legfrissebb légszennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartási adatokon alapul. A 2020–2029-es kibocsátás-csökkentési kötelezettségek tekintetében ez volt az első lehetőség a teljesítmények értékelésére.

További információ, és link a Nemzeti kibocsátás-csökkentési kötelezettségvállalásokról szóló irányelv jelentésének összefoglalójához: https://www.eea.europa.eu/publications/national-emission-reduction-commitments-directive-2022/national-emission-reduction-commitments-directive

Az ENSZ-EGB levegőminőségi egyezménye szerinti jelentéstétel

A NEC-irányelvről szóló EEA összefoglalóval párhuzamosan az EEA közzétette az EU 1990-2020 közötti éves kibocsátási leltári jelentését is (Annual EU emission inventory report 1990-2020 https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emissions-inventory-report), amely az EU által az ENSZ-EGB levegőminőségi egyezménye alapján jelentett légszennyezőanyag-kibocsátásokat vizsgálja. A jelentés 1990 és 2020 között folytatódó, bár a közelmúltban lassuló, de csökkenő tendenciát mutat a hat fő légszennyező anyag kibocsátása tekintetében (szén-monoxid, ammónia, nitrogén-oxidok, nem metán illékony szerves vegyületek, kén-oxidok és finom por). Az ammónia kibocsátása csökkent a legkevésbé 1990 óta.

• Az eredeti, angol nyelvű cikk (Air pollution: Which European cities have th ebest air quality?) elérhető itt: https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-which-european-cities

• Az angol nyelvű jelentés (European city air quality viewer) elérhető itt: https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer

• Az angol nyelvű jelentés (Annual EU emission inventory report 1990-2020) elérhető itt: https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emissions-inventory-report