A finanszírozási rendszerek fenntarthatóvá alakítása alapvetőn fontos, de egy igen összetett folyamat. Az EU Bizottság vezetésével folytatott munka 2020. novemberi online megbeszélésén Nathan Fabian, a Fenntartható Finanszírozás Platform (Platform on Sustainable Finance) vezetője vázolta a kritériumrendszer megalkotásának összefüggéseit.

A finanszírozási rendszerek fenntarthatóvá alakítása alapvetően fontos. Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy mi fenntartható, és mi nem. A pénzügyek alakításához egyértelmű, jól megfogalmazható, számokban kifejezhető határértékekre, szabványokra, azaz küszöb-értékekre van szükség.

A fenntartható finanszírozás jogszabály-tervezetében a szabványértékek (technical screening criteria of the sustainable finance delegated act) meghatározása egy többlépcsős folyamat.

1. Mi okoz gondot, mi a cél, mi a környezeti célrendszer?

2. Ezt milyen gazdasági tevékenységek befolyásolják? Válasszuk ki a helyes beavatkozási szintet, és a szakpolitika szempontjából releváns al-tevékenységet, pl. a közösségi közlekedés megfelelő típusa. (Select the right level of granularity and the most relevant activities within the prioritized activity (e.g. distinguish by type of public transport)

3. Ezt milyen elvárásrendszer (technical screening criteria) szabhatja meg?

4. Erre milyen referenciák vannak (EU szakpolitika, tudományos jelentések stb.)?

5. Mi az ideális megközelítés, illetve mi a változtatási ambíció szintje? Mik a vonatkozó EU szakpolitikák, tudományos referenciák? Mindez összevetendő a jelenlegi és a jövőben elvárt piaci teljesítményekkel (assessed against current and expected future market performance).

6. Elvárásrendszer (criteria)

Az elvárásrendszer kialakítása (developing technical screening criteria)

A lényegi javulás több módon elérhető:

• A nagy környezeti hatású tevékenységek már viszonylag kis változásával is jelentős eredmény érhető el.

• Az alacsony hatású tevékenységek akkor kerülnek előtérbe, ha azok környezeti hatása jelentősen csökkenthető, vagy ha azok viszonylag könnyen kiválthatóak. Ez tehát a szennyezők kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése (preventing or reducing direct emissions of pollutants). illetve a szennyező tevékenység kivezetése, a tevékenység kikerülése (designing out indirect pollution).

• Fontossá válhatnak a környezet állapotát javító tevékenységek („környezet gyógyítása”), tehát amelyek közvetlenül pozitívan segítik a környezet (cleaning-up pollution).

• És végül: előtérbe kerül mindaz, ami képessé tesz más tevékenységeket a környezeti nyomás csökkentésére, vagy a környezet állapotának javítására (enabling activities).

Hogyan érhetünk el lényeges javulást (How can the activity make a substantial contribution)?

 • A megközelítés lehet kvalitatív: ez eljárás-alapú megközelítés. Ez a helyes tevékenység leírásán alapul.

• Lehet a megközelítés kvantitatív is: ez egy számszerűsített célhoz igazodik. E megközelítés egyik al-ága szerint a relatív javulás is eredménynek tekinthető. Erről az előadó elmondta, hogy „Az emberek azt gondolják, hogy a relatív javulás, a viszonylagos fejlődés elég. Nem elég.” („People thing relative improvement is enough. And it is not.”)

Az előadó szerint ”amit fenntarthatónak hívunk, pedig nem az, az aláássa a piacot".