Közös ülést tartott az EIONET szakértői csoportja és a TFEIP május 13-14-én. Az alábbiakban erről adunk rövid összefoglalót.

Az EIONET és a TFEIP (UNECE Task Force on Emission Inventories and Projections) közös ülésének legfőbb célja a 2016-os Emissziós Leltári Kézikönyv 2019-es felülvizsgálatára tett javaslatok, három szakértői csoportban (ipar, közlekedés és mezőgazdaság) történő megvitatása és szakmai elfogadása. E témában az alábbi döntések születtek:

Ipar: a javaslatok többsége elfogadásra került. Még függőben van a 2A5a új Tier 2-es mód-szertanának az elfogadása, a még feldolgozatlan észrevételek miatt. 2D3i/2G módszertan nem került elfogadásra, még további tisztázás szükséges.

Közlekedés: A javasolt változások elfogadásra kerültek, az 1A3b módszertannál ugyan még további finomítások szükségesek.

Mezőgazdaság: Heves vita bontakozott ki, csak a növényvédő szerekre vonatkozó módszer-tan, illetve a N-áram számításokhoz használható eszköz került elfogadásra. Az érdemi javasla-tok (NH3 módszertanok) közül azonban egyik sem. A műtrágya módszertan frissítése 2022 utánra halasztva, a többi esetben még további érzékenységi vizsgálatok szükségesek, szep-temberi elfogadás a további eredmények függvényében.

Az új módszertani útmutató 2019 szeptember-októberben jelenik meg. A 2019-es évet már eszerint kell jelenteni, és így a 2020-as vállalások teljesítésének igazolása is már az új mód-szertan szerint történik.

A leltári jelentési-kötelezettség teljesítése még nem elegendő a NEC irányelv teljesítésének igazolására. (Különbözőségek tételesen, a vonatkozó előadás diáiban.)

Az útmutató előrejelzésre vonatkozó fejezetének megírására ’ad hoc’ munkacsoportot szer-veznek, amibe várják a jelentkezőket.

Az ipar és mezőgazdaság szektorok kibocsátásának számításához új eszközök érhetők el, az új módszertan szerint (véglegesítés a módszertanok véglegesítését követően).

A jövő évi találkozót Szlovákia rendezi.