Nemzetközi és hazai vízgazdálkodási szakértőknek köszönhetően több nyelven, így magyarul is elérhetők a City Water Circles – itthon Városi Vízkör néven futó - európai projekt képzési anyagai.

Aki elmélyed a tudásbázis moduljaiban, az megismerkedhet a körforgásos városi vízgazdálkodás legfontosabb építőköveivel, azaz:

  • a vízkörforgás folyamatával, annak környezeti, klimatikus, élettani hatásaival,
  • a hatékony vízfelhasználás lehetőségeivel,
  • a hálózatokon keletkező ivóvízveszteség formáival, okaival, a veszteségcsökkentési megoldásokkal,
  • az esővíz visszatartásával, begyűjtésével, kezelésével, felhasználásával,
  • a szürkevíz újrahasznosításával,
  • a fenntartható vízgazdálkodás, vagyis a Smart Water Governance szabályozási és más, beavatkozási eszközeivel,
  • olyan jó példákkal, amelyekben sikerült egy-egy terület vagy település vízgazdálkodási problémáit – például időszakos vízhiányt, pazarló fogyasztási szokásokat vagy hálózati terhelési gondokat – megoldani.

A képzési anyagokat a németországi székhelyű, nemzetközi szakmai hálózatot működtető Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V. (fbr.de) és a milánói Poliedra Egyetem (polimi.it) szakértői készítették elő, a magyar adaptációban a Fővárosi Csatornázási Művek szakmai csapata működött közre.

A magyar nyelvű anyagok ingyenesen letölthetők erről a linkről. 

Az angol nyelvű változatért a CWC nemzetközi weboldalra kell látogatni.

Miért, és kinek lehet fontos, hogy a települési vízgazdálkodás új szemléletét és megoldásait megismerje? Az éghajlatváltozás új kockázatokat jelent a városok vízgazdálkodásának egyensúlyára: napi szinten tapasztaljuk, hogy ingadozó csapadékra, hosszú száraz időszakokra, hirtelen lezúduló esőkre és villámárvizekre kell felkészülnünk. A növekvő lakóterületek, a csökkenő zöldfelületek és az elavult infrastruktúra egyszerre veszélyeztetik a biztonságos vízellátást, az élővizek tisztaságát, és nyaranta extrém hőterhelésnek teszik ki a városokat.

A City Water Circles - Városi Vízkör projekt a települések fejlesztésében, tervezésében, üzemeltetésében, technológiai és társadalmi innovációban érintettek – például önkormányzatok, közműcégek, civil szervezetek, kormányzati szakemberek, döntéshozók - számára nyújt olyan fenntartható vízgazdálkodási megoldásokat, amelyek a változó éghajlat új kihívásaira adnak választ.

A 6 ország és 11 partner együttműködésével futó projektkonzorcium vezetője Budapest XIV. kerülete.

Bővebb információ:

A nemzetközi együttműködési projektet az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.