A most közzétett éves fürdővízjelentés azt mutatja, hogy 2021-ben Európa fürdőhelyeinek csaknem 85%-a megfelelt az Európai Unió legszigorúbb „kiváló” vízminőségi előírásainak. Az értékelés jól mutatja, hol találhatják meg az úszók a legjobb minőségű fürdőhelyeket Európa-szerte ezen a nyáron. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) az Európai Bizottság együttműködésével készített értékelése Európa-szerte 21 859 fürdőhely megfigyelésén alapul. Ezek 2021-ben az EU-tagállamokra, Albániára és Svájcra vonatkoznak.

A frissített adatok (https://www.eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-in-2021/european-bathing-water-quality-in-2021) szerint az összes fürdőhely kétharmadát kitevő tengerparti helyek minősége általában jobb, mint a belvízi helyeké. 2021-ben az EU tengerpart menti fürdőhelyeinek 88%-a volt kiváló minőségű, szemben a szárazföldi fürdőhelyek 78,2%-ával. A fürdővízről szóló irányelv 2006-os elfogadása óta a „kiváló” helyek aránya nőtt, és az elmúlt években 88% körül stabilizálódott a tengerparti-, és 78% a belvízi helyek esetében.

Virginijus Sinkevičius, a környezetvédelemért, az óceánokért és a halászatért felelős biztos így nyilatkozott: „Ez a jelentés örvendetes hír azoknak, akik jól megérdemelt nyári vakációt foglalnak Európa gyönyörű fürdőhelyein. Legyen az úti célunk egy görög tengerpart, egy magyar tó vagy egy francia folyó, biztosak lehetünk benne, hogy a fürdővizek túlnyomó többsége kiváló minőségű. Ez jó a környezetnek, az egészségünknek és a járványból kilábaló európai turisztikai iparnak. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy betartsuk a szabványokat, és tovább haladjunk a nulla szennyezés felé."

Hans Bruyninckx, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója a következőket mondta: „Az idei év eredményei azt bizonyítják, hogy az EU több mint 40 éves fellépése a fürdővíz minőségének javítása érdekében Európa-szerte jót tett az egészségünknek és a környezetnek is. Az EU nulla szennyezésről szóló cselekvési terve (Zero Pollution Action Plan) és az EU fürdővíz-irányelvének (Bathing Water Directive) felülvizsgálata tovább erősíti a szennyezés megelőzésére és csökkentésére irányuló elkötelezettségünket az elkövetkező évtizedekben.”

Főbb tények

A jelentés megállapítja, hogy 2021-ben a minimális vízminőségi előírások a mérési helyek 95,2%-án teljesültek. Ausztriában, Máltán, Horvátországban, Görögországban, Cipruson, Dániában és Németországban a fürdővizek legalább 90%-a megfelel a „kiváló” minőségi szabványnak. A rossz minőségű fürdőhelyek aránya 2013 óta csökkent. 2021-ben a rossz minőségű fürdővizek az EU összes fürdőhelyének 1,5%-át tették ki, szemben a 2013-as 2%-kal. A rossz minőség gyakran a rövid távú szennyezés eredménye. A jelentés hangsúlyozza, hogy a szennyezési források jobb felmérése, és az integrált vízgazdálkodási intézkedések végrehajtása segíthet a vízminőség javításában.

A fürdővizek száma Európában 2021-re 21 859-re csökkent. A szám 2020-hoz viszonyított általános csökkenése nagyrészt annak tudható be, hogy az Egyesült Királyságban található 640 fürdőhelyet már nem jelentik. 223 új fürdőhely került a listára, amelyeket négy egymást követő fürdőszezonon keresztül kell ellenőrizni, mielőtt „kiváló”, „jó”, „elégséges” vagy „rossz” minőségűnek minősíthetők.

Az idei fürdővízjelentés mellett az EEA egy frissített interaktív térképet (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/state-of-bathing-waters-in-2021) is kiadott, amely az egyes fürdőhelyeket mutatja. Frissített országjelentések is elérhetők, valamint további információk az irányelv országokban történő végrehajtásáról.

Fürdővízminőségi térkép: a Balaton északi medencéje

2021-ben Magyarországon 274 ponton mérték a fürdővizek minőségét. 165 helyszín (60,2%) kapott KIVÁLÓ minősítést, 64 helyszín (23,4%) kapott JÓ minősítést, 6 helyszín (2,2%) kapott ELÉGSÉGES minősítést, és 4 helyszín (1,5%) minősült GYENGÉNEK. 35 helyszín (12,8%) nem került besorolásra. 2017 és 2019 között 22 új mérő helyszín jött létre.

Háttér

Európa fürdővizei minősége nagymértékben javult az elmúlt évtizedekben az EU fürdővíz-irányelv-,(Bathing Water Directive https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0007) és más uniós környezetvédelmi jogszabályok, köztük a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv (Urban Waste Water Treatment Directive https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271 ) alapján bevezetett szisztematikus ellenőrzésnek és kezelésnek köszönhetően.

Az EU fürdővízre vonatkozó jogszabályai meghatározzák, hogy a fürdővíz „kiváló”, „jó”, „elégséges” vagy „gyenge” minősítés kaphat-e a kimutatott székletbaktériumok szintjétől függően. Ha a víz „gyenge” besorolású, az EU-tagállamoknak meg kell tenniük bizonyos intézkedéseket, például korlátozniuk vagy tiltaniuk kell a fürdést, tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot, és meg kell tenniük a megfelelő korrekciós intézkedéseket. E szabályoknak köszönhetően drasztikusan csökkent a fürdővízbe kerülő kezeletlen vagy részben tisztított települési és ipari szennyvizek mennyisége.

Ennek eredményeként számos városi-, korábban erősen szennyezett felszíni vízben is lehet úszni.

Példa a fejlődésre: szabadstrand a budapesti Római parton (forrás: https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/budapest/eddig-tilos-volt-furdeni-a-dunaban-szabadstrand-lesz-a-romai-parton/ )

Az Európai Bizottság jelenleg felülvizsgálja a fürdővízről szóló irányelvet. A cél annak felmérése, hogy a jelenlegi szabályok továbbra is megfelelnek-e a közegészség védelmének és a vízminőség javításának, vagy szükség van-e a meglévő keret javítására, nevezetesen új paraméterek kezelésével. Minden EU-tagállam, valamint Albánia és Svájc ellenőrzi fürdőhelyeit az EU fürdővíz-irányelvének előírásai szerint.

A fürdővízről szóló irányelv végrehajtását a vízre vonatkozó jogszabályok széles körű uniós keretrendszere támogatja, beleértve a Víz Keretirányelvet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120), a Környezetminőségi Szabványokról szóló Irányelvet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0105 ), a Felszín alatti Vízről szóló Irányelvet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0118), a Tengervédelmi Stratégiáról szóló Keretirányelvet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 ) és a Települési Szennyvízkezelési Irányelvet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0271-20140101).

Az eredeti angol nyelvű cikk itt érhető el: https://www.eea.europa.eu/highlights/zero-pollution-large-number-of

További információ:

• EU rules on Bathing Water Quality (https://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html)

• Review of the Bathing Water Directive (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Bathing-water-quality-review-of-EU-rules_en )

• Bathing Water 2021 - Country data results (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-water-directive-status-of-bathing-water-14)