A magyar EIONET szakértők képviselője 2018. június 12-13-án részt vett az ipari kibocsátásokról szóló szakértői ülésen. Az alábbiakban az ülésen elhangzottakat foglaljuk össze.

SOER 2020

A SOER (state and outlook report) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség  5 évente megjelenő jelentése az európai környezet állapotáról és jövőjéről. 1995 óta folyamatosan jelennek meg ezek az átfogó jelentések, a legutóbbi 2015-ben jelent meg. Jelenleg a 2020-as jelentésen dolgozunk.

A SOER készítőinek beszámolójával kezdődött az a szekció, melyben bizonyos fejezetekhez vártak ötleteket, javaslatokat a szakértői megbeszélésen megjelent tagállamoktól. A SOER objektív értékelési folyamata kapcsolódik az EU környezetvédelmi és éghajlat-változási politikájához. (2020-2030) Összehasonlításokat és fontos megállapításokat tartalmaz az EU politikai döntéshozói számára.

A most készülő jelentésben adatok összehasonlítása szerepel, de nem értékelik országonként az adatokat. Ezt követően, az érintettek visszajelzései alapján összeállítanak egy szintézist, amely tartalmazni fogja a legfontosabb megállapításokat, és az érintett szereplők visszajelzéseit. Ez az anyag angolul és tagállami nyelveken is elérhető lesz. Az integrált környezeti jelentés igyekszik hitelesnek, szembeötlőnek és legitimnek lenni. Az ipari szennyezésekkel kapcsolatos tartalom a 12. és 13. fejezetben lesz, olyan témákkal, mint az energiaellátás, bányászat (külszínivel együtt), gyártás és hulladék.

Politikai célkitűzés az ipari tevékenységek környezetszennyezésének szignifikáns csökkentése, infrastruktúrafejlesztéssel, tiszta és környezetbarát gyártási folyamatok alkalmazásával. Hangsúlyt fektetnek a balesetek megelőzésére is.

A megbeszélésen igényként jelentkezett, hogy a kiugró adatokat részletesebben elemezzék. A résztvevő szakértők azt is hangsúlyozták, hogy fontos lehet az összehasonlításnál, hogy milyen metodika, számítás, becslés szerint határozták meg a tagországok az adatokat.

 • A „State and Outlook for Europe’s Environment Report 2020” című előadás elérhető itt.
 • A „SOER 2020 and content relating to Industrial Pollution” című előadás elérhető itt.

EU-s PRTR honlap

Az Aarhusi Egyezmény PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) jegyzőkönyvének végrehajtásához kapcsolódik a honlap. E-PRTR jelentést először 2009-ben kellett tenni a 2007-es év adatairól. A honlap nagyban hozzájárul az áttekinthetőséghez és a nyilvánosság részvételéhez a környezetvédelemhez kapcsolódó döntési folyamatokban. Tartalma nem sokat változott a kezdetektől. Az EEA a weboldal fejlesztését tervezi, az EU Registry bevezetése miatt nagy változások várhatók. Ehhez kér javaslatokat a tagállamoktól: hogyan lehetne fejleszteni úgy a honlapot, hogy jobban érdekelje a nyilvánosságot?

A norvég PRTR csapat bemutatta a norvég PRTR weboldalát. A látogatók a honlapon egy-egy létesítmény specifikus adatait is megkereshetik, elérhetőek a diffúz kibocsátási források adatai, az engedélyek és ellenőrzési jelentések. A norvég PRTR rendszer bemutatása elérhető itt.

E-PRTR honlapjának fejlesztéséhez adtak javaslatokat a tagországok, például a top 10 szennyező listáját, engedélyezési információkat és ellenőrzési jelentéseket. Kérték továbbá visszajelzési mechanizmust a helytelen adatokról, hogy ezt továbbíthassák az illetékes hatóságoknak.

Higanyról szóló európai környezeti jelentés bemutatása

Az EEA áttekintést nyújtott a higanyra vonatkozó jelentés készüléséről, amely kiemeli az emberi tevékenységnek a higanyciklusra gyakorolt hatását. A jelentés az EU helyzetét globális kontextusba helyezi: az emberi tevékenység növeli a higany mennyiségét környezetünkben. A globális mennyiség nem csökken. A globális összefogás a Minamata egyezmény és a kór miatt is fontos. A jelentés publikálása 2018 végén várható. A jelentés nem technikai típusú, az a nyilvánosság és a politikai döntéshozók részére készül. A higany környezeti jelentéséről szóló előadás elérhető itt. 

Jelentés az európai ipari szennyvízekről

Az EEA áttekintést nyújtott a folyamatban lévő ipari szennyvíz-vizsgálatról. A jelentés kiemeli az ipar környezetterhelést, hatását a vízszennyezésre. A jelentéshez kapcsolódóan konzultáció indul 2018 szeptemberében, és 2019 elejére tervezik az anyag publikálását. A nyilvánosság számára készül, de sajnos a mezőgazdaság nem szerepel benne. Hét tagállam válaszolt a kérdésekre, köztük Magyarország is.

Az ipari szennyvizekről szóló előadás elérhető itt.

„Az LCP-irányelv utólagos értékelése" tanulmány bemutatása

Az EEA elkészítette az LCP-irányelv (Large Combustion Plant, nagy égetőmű) hatékonyságát vizsgáló jelentését. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a célkitűzések és a környezetpolitika jól működik uniós szinten, de a tagországok szintjén kevésbé eredményes. A jelentésről a 2018 szeptemberétől indul majd a konzultáció. Az LCP kibocsátások változásának okát vizsgálták: melyek azok a fő hatások, amelyek miatt csökkentek a kibocsátások, például tüzelőanyag típusok használatának, energiahatékonyságnak, gazdasági tevékenységnek változása. „A review of the impact of the EU policy on Large Combustion Plants” című előadás elérhető itt.

Az LCP ágazat alakulás az IED irányelv hatálya alatt

Az EEA összefoglalót készített az LCP (Large Combustion Plant, nagy égetőművek) kibocsátásainak alakulásáról, figyelembe véve az LCP irányelvnek az IED (Industrial Emissions Directive, Ipari Kibocsátás Irányelv) irányelvbe való beolvadását. Konzultációt a tagországok bevonásával tervezik az irányelv hatálya alá tartozó nagytüzelő berendezések korszerűsítéséről, erőművek bezárásáról vagy újonnan épülő erőművekről. 2017 júliusában elfogadták a nagytüzelő berendezésekről szóló BAT következtetést is, mely előírásoknak 2021-ig kell az engedélyekben is megfelelni. Az EEA 2016/22 számú riportja az EU energiaszektorának átalakítását vizsgálja, mely foglalkozik azzal is, hogy milyen tüzelőanyagokat fognak a jövőben az erőművek használni a fosszilis alapú tüzelőanyagok helyett. Az LPC a derogációs lehetőségeket is vizsgálja. „Prospects for the LCP sector under IED” című előadás elérhető itt.

Európai nehézfémek hatásainak ismertetése

Az EEA riportja a nehézfémek környezetre ártalmas hatását vizsgálja, ökotoxicitási megközelítést alkalmazva az USEtox modell használatával. Több információ az alábbi linken található. A „Briefing on heavy metals in Europe” című előadás elérhető itt.

Környezeti mutatók, országprofilok és adatszolgáltatások

Az EEA összefoglalta a jelenleg elérhető online adatszolgáltatások kiértékeléseit, továbbá a hulladékszállítás adatait, jelezve, hogy várják a tagországok jelentését, adatszolgáltatások javítását, amelyeket 2018. október végén tesznek közzé, megvizsgálva az adatok minőségét. Az „Indicators, Country Profiles and Data Releases” című előadás elérhető itt.

EU Registry, az E-PRTR és az LCP jelentés összekapcsolása

Az EEA áttekintette a Bizottsággal közös, folyamatban lévő projektjeit. Ez magában foglalta a BREF- és BAT-következtetések kidolgozására irányuló munkaprogramot és számos IED-tevékenységet, ideértve a Bizottság végrehajtási határozatának aktualizálását az IED-jelentésekről. A határozat kötelezi a Bizottságot az e-jelentéstételi eszköz kifejlesztésre, új jelentési határidők megállapítására, valamint az I. mellékletben (az EU-nyilvántartásban szereplő létesítményekre, üzemekre, telephelyekre vonatkozó egyedi adatok) és a II. melléklet szerinti jelentések (az összesített országos szintű adatok tekintetében) elkülönítésére. Az EEA vázolta az Omnibus rendeletről szóló javaslatot is, amely összehangolja az EU-nyilvántartás mögötti jogalapot. Folyamatban van a monitoring és jelentéstétel mechanizmusának felülvizsgálata.

Az NRC szakértői munkacsoport munkája kapcsán az ipari kibocsátások csökkentése összefügg a hulladékgazdálkodással, a hulladék keletkezésének megelőzésével, csökkentésével, az erőforrások hatékony felhasználásának növelésével, a körkörös gazdasággal.

BAT következtetések elfogadásának  állása, és tervezett következtetések elfogadásának tervei

2017. augusztus 17-én publikálták a nagy tüzelő berendezésekről szóló BAT (Bast Available Techniccs, legjobb elérhető technikák) következtetést az EU hivatalos lapjában. A hulladékkezelés BAT következtetést 2018. április 12-én szavazta meg a 75. cikk Bizottság. A hulladékégetésről szóló következtetés és BREF utolsó TWG megbeszélése 2008. április 23-án kezdődött. Az élelmiszeriparral foglalkozó BREF és BAT következtetés utolsó megbeszélése 2018. május 14-től 18-ig volt. Folyamatban van a felületkezelésről szóló BREF és a vegyipari hulladékgáz kezeléssel foglalkozó BREF felülvizsgálata. 2018-ban megalakult a textiliparhoz kapcsolódó BREF munkacsoportja. Tervezik a vágóhidakkal, az öntödékkel és a kerámiaiparral foglalkozó BREF-ek felülvizsgálatának elindítását 2019-ben.

Az IED irányelvvel kapcsolatos projektek jelentések jelenlegi állása

Ezeknek a moduloknak a határideje maradt 2018. június 29. Május 4. óta elérhető az a weblap, ahol a jelentés kitölthető, feltölthető. A jelentéstétel után a Bizottság fogja kiértékelni a beérkezett tagállami válaszokat.

Az IED irányelvhez tartozó adatok térképi megjelenítéséhez fejlesztenek egy honlapot, mely tartalmazni fogja az EU Registry, a PRTR és az LCP-s adatokat is.

A 2012/795/EU határozat módosítását megszavazta a 75. cikk Bizottság

A 2012/795/EU határozat módosítása a jelentési határidőket és a jelentendő adatokat tartalmazza az IED irányelvhatálya alá tartozó tevékenységeknél. Száma: 2018/796/EU határozat. Határidők a jelentésekhez, I. mellékletben foglaltak szerint a létesítmények, üzemek specifikus adatairól:

 • 2017-as adatokról 2019. június 30;
 • 2018-as adatokról 2019. szeptember 30;
 • 2019-es adatokról 2020. szeptember 30;
 • 2020-as adatokról 2021. szeptember 30;
 • 2021-es adatokról 2022. szeptember 30. lesz a határidő.

A II. mellékletben kért, összesített adatokról először 2019. szeptember 30-án kell jelenteni, majd három év múlva, 2022. szeptember 30-ig kell elkészíteni a riportot.

Omnibus határozattervezet

 • Törli a hároméves jelentéstételi követelményeket az Art. 16 (MS -> COM) és Art. 17 (COM -> EP / Tanács) jelentéstételi teher csökkentése érdekében;
 • A 7. cikk módosítja a III. mellékletet a jobb integrált jelentéskészítés elősegítése érdekében (az EU Registry-n keresztül);
 • A III. mellékletben szereplő jelentés formátumot el kell hagyni, ehelyett a Bizottságnak a 19. cikk (2) bekezdésében meghatározott bizottsági eljárás útján végrehajtási hatáskörökkel kell felruháznia az E-PRTR jelentéstételi formátumának és gyakoriságának meghatározását (lehetővé téve az EU-nyilvántartóhoz történő igazodást);
 • A 11. cikk módosítása a titoktartásról, annak biztosítása érdekében, hogy minden lényeges adat eljusson a Bizottsághoz, miközben a nyilvánosság nem fér hozzá a bizalmas adathoz.

A PRTR útmutató mellékleteinek felülvizsgálata folyamatban van a régi és elavult útmutató javítása érdekében. Felülvizsgálják a szennyezőanyagok listáját és a küszöbértékeket. Erre is készül egy tanulmány, a Vegyipari Szövetség képviselőit be kellene vonni a felülvizsgálati folyamatba.

IED irányelv végrehajtása

 •  Az IED irányelv jó példa, mivel 7 irányelvet egyesített / egyszerűsített, és egyedülálló, átlátható BREF felülvizsgálati folyamatot hozott létre;
 • Az ipari kibocsátás tendenciái ígéretesek;
 • 4 éven belül az össze IED iparágra vonatkozó a BAT következtetéseinek véglegesítését tervezi a Bizottság, illetve a Nagytüzelő Berendezések felülvizsgálatának nyomon követését is (LCP átmeneti rendelkezések közelednek a végső határidőhöz);
 • 2020 után elkezdődhet egy hosszabb időt felölelő végrehajtási vizsgálat, és ez felöleli a környezetben, szennyezés csökkenésben bekövetkezett változások, javulások figyelemmel kisérését, kiértékelését.

A bizottság jelenleg hatályos ipari kibocsátás szabályzása itt érhető el.  Tovább kívánják fejleszteni a jelentési folyamatokat. Az EU Registry miatt új szerkezetű lesz a felület. Adatszolgáltatás, adatok minőségének javítása, számítási, mérési módszerek leírás. A Nagytüzelő Berendezésekről készíteni fognak egy útmutatót. Új adatok is szerepelnek majd. Olajfinomítók 2020 szeptemberétől szerepelnek majd, közepes méretű tüzelők pedig 2021 januárjától. Az EEA szeretné javítani az Ügynökség és a tagországok közötti munkakapcsolatot. A „Building a rolling work programme for industry – reporting” című jelentés itt érhető el.

A szekción belül két külső előadás hangzott el. A körkörös Gazdaság vállalatoknál való bevezetéséről és ezek nehézségeiről (Towards a circular economy), illetve a spanyol PRTR adatszolgáltatások alapján az emberi egészségre gyakorolt hatásáról, rákos megbetegedések kialakulásáról az ipari szennyezések figyelembevételével (Use of E-PRTR Data in Health Studies).

Ipari kibocsátások adatszolgáltatásai (EU Registy, PRTR, LCP, MCP)

Az új EU Registry minden adminisztratív adatot tartalmazni fog az ipari létesítményekről, PRTR 166/2006-os rendelet I mellékletének tevékenységeit, az IED irányelv I. mellékletének tevékenységeit, az LCP létesítményeket, az IED hatálya alá tartozó hulladékégetőket. Az adatszolgáltatáshoz adatmodell dokumentáció, a minőségbiztosításról szóló dokumentum, és felhasználói kézikönyv készült. Az új adatszolgáltatási rendszer tesztelése 2018. április végén zárult. Tizenhárom ország publikálta a mappáját, hét ország készített adatot. A visszajelzések alapján is történtek javítások a rendszeren. Átalakító rendszer készíti el az access fileból az XML file, amely már feltölthető itt . Az új, végleges access file, melybe az adatokat be lehet tölteni, augusztus végére várható. A végleges útmutatók szeptember végére készülnek el. A jelentési felület véglegesítése 2018 végére várható.

Az E-PRTR LCP adatszolgáltatás összekapcsolását is az EEA végzi, ehhez is elkészültek az útmutatók. Az EU Bizottság döntése alapján a tagállami észrevételek figyelembevételével az összevont jelentést elhalasztották 2020. március 31-ig.

A „Streamilinig of Insdustrial Reporting - Integrated E-PRTR + LCP Reporting” című előadás itt érhető el. 

Az EEA „E-PRTR and LCP integrated data reporting” oldala itt érhető el.

A jegyzetekért köszönet illeti Bejenaru-Sramkó Gyöngyit.