Nemzetközi konferenciát tartottak Pozsonyban vízügyi igazgatás kihívásairól és lehetőségeiről - az éghajlat változása tükrében. Az EU Duna Régió Stratégia szlovák elnöksége és a „Vízminőség” Prioritás terület csapata közös rendezvényéről az alábbiakban adunk rövid beszámolót.

Az EU Duna Régió Stratégia (EUSDR https://danube-region.eu/ ) az Európai Bizottság által 2010 decemberében elfogadott makroregionális stratégia, amelyet az Európai Tanács 2011-ben hagyott jóvá a Duna Régió fenntartható fejlődése érdekében. A Stratégia 12 prioritási területre épül, amelyek lefedik a Duna Régió igényeit, így például a közlekedés-, az energetika-, a turizmus kérdéseit.

2020-ban elfogadták a Stratégia frissített cselekvési tervét (https://danube-region.eu/the-eusdr-new-action-plan-just-published/) annak érdekében, hogy fokozzák az összes érdekelt fél elkötelezettebb bevonását a Duna Régió Stratégia végrehajtásába. A Stratégia tevékenységeit és célkitűzéseit frissítették, hogy erősítsék a szinergiák feltárását és kihasználását. A tevékenységek célja a kohéziós szakpolitikával való jobb kapcsolódás, és az Európai Unió forrásainak hatékonyabb felhasználása.

Az EU Duna Régió Stratégia négy pillére

Az EU Duna Régió Stratégia szlovák elnökségének tematikus prioritásai az

• éghajlatváltozás, és a

• biológiai sokféleség (biodiverzitás) védelme.

Ezek a témák az Európai Zöld Megállapodást (European Green Deal https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu) politikáját követik, amelynek célja, hogy Európa klímasemlegessé tegye legkésőbb 2050-re. Az éghajlatváltozás a Duna Régió életének minden területére kihat; ezért az éghajlat változásához való alkalmazkodásnak minden kiemelt területen meg kell jelennie. Ez a téma erősen ágazatközi (cross-sectortal), és jelentős teret nyit az együttműködésnek a Duna Stratégián belül.

Az EUSDR cselekvési terv szerint a „Vízminőség” Prioritás terület (PA 4 https://waterquality.danube-region.eu/ ) nagy hangsúlyt fektet az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra, illetve elősegíti az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást a vízminőség és mennyiség tekintetében. Ez magában foglalja:

  • a vízkivétel és a felszín alatti vizek túlhasználatának szabályozását célzó intézkedések végrehajtását;
  • a zöld infrastruktúra és a természetes vízvisszatartó intézkedések támogatása és népszerűsítését;
  • a Duna-völgy és a városok összehangolt tervezését;
  • a mezőgazdaságban érdekelt felek bevonását; és
  • ismeretterjesztést a talaj nedvességének és víz-visszatartó képességének fontosságáról a változó éghajlati viszonyok tükrében.

EU Duna Régió Stratégia, „Vízminőség” Prioritás terület

A vízügyi ágazat alkalmazkodási stratégiáinak figyelembe kell venniük az éghajlatváltozás által előidézett számos új trendet. Ilyen például a fokozott bizonytalanság, a változékonyság, és az extrém időjárási események. A víz-szektorban a tervezett beavatkozások a kínálati-, és keresleti oldalt is felölelik. Míg a kínálati oldal alkalmazkodási lehetőségi magukban foglalják a tárolókapacitás növelését, vagy éppen a folyóvizekből való nagyobb mértékű vízkiemelést; a keresleti oldali lehetőségek, például a vízelosztás hatékonyságának növelése már a lehetőségek határánál van.

DANUBE FLOODPLAIN project

A konferencia középpontjában az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztása állt, hangsúlyozva a (zöld) vízvisszatartó intézkedéseket - hozzájárulva a Duna Régió jobb vízminőségéhez. A Duna Régió országaiban mostanában sok „éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” címkével ellátott kezdeményezés jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy a gazdaság számos ágazatában növekszik az érdeklődés az alkalmazkodás lehetőségei iránt. Már vannak jó példák és tanulságok a víz-, és tájgazdálkodás új megközelítéseinek bevezetéséről. Azonban még mindig sok kérdést kell megválaszolni.

OPTAIN project

A konferencia célja az volt, hogy hozzájáruljon a szakmabeliek és a döntéshozók közötti viták sorozatához arról, hogy mi működik, és milyen módszerek alkalmazhatóak, megfizethetőek és megvalósíthatóak az egyes helyzetekben. A konferencia tematikailag kapcsolódott az új szlovákiai vízpolitika (new Water Policy in Slovakia) kialakításához is, amely kiemelten kezeli a vízvisszatartás és a tájkép kérdéskörét.

OPTAIN project

További információk:

• A konferencián bemutatott prezentációk elérhetőek itt: https://waterquality.danube-region.eu/conference-climate-change-adaptation-challenges-and-opportunities-in-water-management/

• A konferencián bemutatott magyar előadás (Horváth Balázs, PA4 koordinátor) elérhető itt.

• Az EU Duna Régió Stratégia honlapja: https://danube-region.eu/

• Az EU Duna Régió Stratégia magyar honlapja: https://dunaregiostrategia.kormany.hu/

• Az EU Duna Régió Stratégia „Vízminőség” Prioritás terület (PA 4) honlapja: https://waterquality.danube-region.eu/