Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA ) és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) átalakítása, modernizálása jelenleg is folyik; a folyamat aktuális helyzetével foglalkozott az EIONET nemzeti koordinátorok (NFP-k) 2021. március 11-i online ülése.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) átalakítása, modernizálása jelenleg is folyik; a folyamat aktuális helyzetével foglalkozott az EIONET nemzeti koordinátorok (NFP-k) 2021. március 11-i online ülése.

Az átalakítást az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal),  és a hozzá kapcsolódó szakpolitikai prioritások, dokumentumok, stratégiák, valamint az EU 8. Környezetvédelmi cselekvési programja is szükségessé teszi. A tervezett változások összhangban vannak a 2020 decemberében elfogadott EEA/EIONET Stratégiával, az abban meghatározott öt munkaterülettel (biodiverzitás és ökoszisztémák, klíma, egészség, körforgásos gazdaság, fenntarthatósági trendek, kilátások), érintik az EIONET struktúráját és koordinációját, valamint munkamódszerét, de kitérnek a fogalomhasználat közérthetőbbé tételére is. A munkamódszert rugalmasabbá, az új feladatokhoz jobban alkalmazkodóvá, innovatívabbá tennék és ösztönzik a közös projekteket.

Az EIONET hálózaton belül elkülönítik az adatszolgáltatási és jelentési funkciót a tudásanyag-fejlesztési funkciótól, az utóbbi magában foglalja a közös fejlesztésű projekteket, a jó gyakorlatok megosztását és megoldások keresését. Néhány téma – mint pl. az adat digitalizáció – átfogó („cross-cutting”) témaként mindkét funkciót érinti. Az új struktúrának segítenie kell mind a tagállamok prioritásait, mind az EEA munkaterv megvalósítását.

Az alábbi ábra szemlélteti a tervezett struktúrát:

A jelenlegi EIONET hálózat 24 témakört („NRC”) foglal magában, vegyesen tartalmaz átfogó (pl. kommunikáció) és részterületre vonatkozó (pl. biodiverzitás) szakértői csoportokat. A hálózatnak a jelenleginél nagyobb rugalmasságot, a feladatokhoz jobb alkalmazkodást biztosítana az állandó szakértői csoportok mellett ad-hoc munkacsoportok létrehozása, amelyek kapcsolódhatnának egy, vagy több állandó szakértői csoporthoz, de akár önálló feladatra (pl. egy projektre) is alakulhatnának. Az állandó csoportokba minden tagállam delegálna szakértőket, az ad-hoc csoportok munkájába érdeklődés/szakértelem szerint kapcsolódhatnának be a tagállamok szakértői, akár az EIONET hálózaton kívüli szakértők is.

Egy lehetséges új NRC-rendszert mutat a következő felsorolás:

Mivel az NRC (National Reference Center) rövidítést jelenleg legalább négyféle értelemben használják, az érthetőbbé/egyértelművé tétele érdekében a következő javaslat született:

  1. - NRC, mint témacsoport: pl. EIONET Biodiverzitás csoport
  2. - NRC, mint intézmény: EIONET intézmény
  3. - NRC, mint személy/szakértő: pl. EIONET magyar biodiverzitás tag
  4. - NRC, mint fő kapcsolattartó („PCP”): pl. EIONET magyar biodiverzitás koordinátor