Kiemelt dokumentumok, kiadványok

Legfrissebb megatrendek: Erősödő globális verseny az erőforrásokért

Publikálva: 2014. április 18.

Az „Erősödő globális verseny az erőforrásokért” (Intensified global competition for resources) című publikáció szerint a gazdaságok ahogyan növekednek, úgy egyre több erőforrást használnak fel. Miközben a folyamatokat mozgató növekvő életszínvonalnak mindenki feltétel nélkül örül, mindez veszélyeket is hordoz...

Tovább a teljes cikkre

Legfrissebb megatrendek: Folytatódó gazdasági növekedés?

Publikálva: 2014. április 18.

Minden globális tanulmány gazdasági növekedést jósol az eljövő évtizedekre – elsősorban az ázsiai népesség termelési és fogyasztási szokásainak nyugati típusú felé való eltolódása miatt. A globális termelés ilyen fokú növekedése számos hatással bír...

Tovább a teljes cikkre

Legfrissebb megatrendek: Egypólusúból többpólusú világba

Publikálva: 2014. április 18.

Az „Egypólusúból többpólusú világba” (From a unipolar to a multipolar world) című publikáció szerint a gazdasági hatalom átalakulóban van. Az elmúlt évszázad(ok)ban viszonylag kevés ország, összesen a világ népességének ötöde uralta a világ gazdaságának termelését és fogyasztását...

Tovább a teljes cikkre

Legfrissebb megatrendek: Városiasodó világunk

Publikálva: 2014. április 17.

A “Városiasodó világunk (Living in an urban world)” című publikáció a városiasodás világszerte zajló, de eltérő és meglepő jellegzetességeket mutató folyamatát elemzi.

Tovább a teljes cikkre

Annual Work Programme 2014

Publikálva: 2014. február 19.

A Többéves Munkaprogram (2014-18) első évének munkaprogramja, amely egyrészt a korábbi éves munkaprogramok folytatása, másrészt az új 5 éves munkaprogram ciklus miatt számos új elemet is hordoz. A 2014. évi Munkaprogram az aktuális Többéves Munkaprogramban meghatározott négy stratégiai terület felosztásán alapulva határozza meg a feladatokat, előrehaladási indikátorokkal, bevonandó partnerekkel és a vonatkozó EU-s szabályozással együtt, a készülő ügynökségi termékekre koncentrálva.

Tovább a teljes cikkre

Multiannual Work Programme 2014–2018

Publikálva: 2014. február 18.

A Többéves Munkaprogram a 2014 és 2018 közötti 5 évre határozza meg az Európai Környezetvédelmi Ügynökség stratégiai irányultságát, amelybe ágyazva szakterületenként lebontva bemutatja az elvégzendő főbb feladatokat. A Munkaprogram jelentősen hozzájárul az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikai - köztük a 7. Környezetvédelmi Cselekvési Program (7EAP) - céljainak végrehajtásához, és a fenntarthatóság felé való hosszú-távú átmenet lehetőségének megteremtéséhez.

Tovább a teljes cikkre

TERM 2013 - A closer look at urban transport

Publikálva: 2014. február 5.

A TERM 2013 jelentés a 2011-es közlekedés tárgyú fehér könyvben és az egyéb közlekedés és környezet témájú EU-s rendeletekben kitűzött környezetvédelmi célok előrehaladását vizsgálja a vonatkozó indikátorok segítségével. A jelentés fókusza a városi közlekedés.

Tovább a teljes cikkre

Late lessons from early warnings II

Publikálva: 2014. február 4.

A Late lessons from early warnings I. kötete 2002-ben látott napvilágot, amelynek folytatása ez a 2013-as kiadvány. Az Európai Környezetvédelmi Ügynőkség mindkét kötetben olyan, elsősorban vegyi anyagokkal és technológiai újításokkal kapcsolatos esettanulmányokat gyűjtött össze, amelyek jól példázzák, hogy az elővigyázatosság elvének be nem tartása vagy helytelen használata milyen súlyos következményekkel járhat.

Tovább a teljes cikkre

EEA Jelzések 2013 - Minden lélegzettel

Publikálva: 2014. február 3.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) minden évben közzéteszi a „Jelzéseket”, amely pillanatfelvételként mutatja be azokat a kérdéseket, amelyek az adott évben különösen érdekesek lehetnek a környezeti politikákkal kapcsolatos vitákban, illetve a nagyközönség számára. A 2013-as „Jelzések” Európa levegőjével foglalkozik. A kiadvány kísérletet tesz annak bemutatására, hogy Európa levegője jelenleg milyen állapotban van, megmagyarázva, honnan származnak és hogyan keletkeznek a légszennyező anyagok, valamint mindez hogyan hat az egészségünkre és a környezetre. Emellett áttekintést nyújt arról, hogyan építjük a levegőről való tudásunkat, és hogyan kezeljük a légszennyezést a szakpolitikák és intézkedések széles tárházán keresztül.

Tovább a teljes cikkre

SOER 2010 - Synthesis

Publikálva: 2014. január 27.

A SOER, avagy a Környezeti állapot és előretekintés jelentés az Ügynökség 5 évente megjelenő kiemelt terméke, amely az Európai Parlament és a Bizottság felé való bemutatáson túl több európai szakpolitikai dokumentum és nemzetközi folyamat inputjául szolgál.
Jelen kiadvány, a "SOER 2010 Synthesis" a 2010. évi SOER jelentés szintézise, avagy összefoglalója.

Tovább a teljes cikkre

Menü

Nyitólap

Navigáció