„Szerényebb, de teljesebb élet”

Publikálva: 2021. szeptember 2.

„A természetben a különböző folyamatok, a különböző fajok egyedei limitálják egymás létét.”

A körülöttünk lévő világban mind több jel mutat arra, hogy a természethez és egymáshoz való viszonyunk egyre erőteljesebben sérül, miközben a kiteljesedés és a teljes élet vágya egyre többekben munkál. Jelen működésünk azonban folyamatosan csökkenti a jövő generáció azon lehetőségét, hogy a természet sokféleségének csodáját megismerhesse. Ahogy Gyulai Iván fogalmaz: „Az anyagi jólét előtérbe helyezése szétszedte a társadalom finom szövetét.” Ehelyett a „kölcsönös nagylelkűség” előtérbe helyezésére lenne szükség.


Áder János köztársasági elnököt Gömörszőlősön É. Kovács Judit polgármester és Gyulai Iván ökológus, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója fogadta a falumúzeum kertjében. Forrás: https://www.keh.hu/g483-Latogatas_Gomorszoloson&pnr=1

Gyulai Iván ökológus saját életútja, tapasztalatai alapján jutott annak felismerésére, hogy új érték-, logikai és társadalmi intézményrendszerre, valamint együttműködésre és felelősségvállalásra volna szükség. Álláspontja szerint jelenlegi társadalmunk nem valós oki megoldások keresésére, hanem problémagyártásra rendezkedett be. Véleménye szerint a körülöttünk tapasztalható ökológiai válság mélyén értékválság van, melynek magja a pénz értékközvetítőből központivá váló szerepe, valamint a termelési eszközökhöz (természeti erőforrások, tudás, tőke, piac) való hozzáférés korlátozott volta. A technika elidegenít egymástól, fokozza önzésünket. Vissza kellene találnunk egy teljesebb, de anyagi értelemben sokkal szerényebb, a kölcsönös nagylelkűségre épülő élethez. Ehhez etikai megoldás szükséges. Fel kellene ismernünk, hogy a természet nem ellenségünk, hanem a megoldás útján lehet rá támaszkodnunk.

 

A természet teljességéhez a fajok minél nagyobb gazdagsága és ennek alapján megvalósuló együttműködése szükséges, mert a sokféleség megbontása a rendszer stabilitását veszélyezteti. Mivel az irányítás a szerkezeten keresztül valósul meg, ugyanazon logikai keretben nem oldhatók meg az azon belül keletkezett problémák. A szükséges új logikai rendszert azonban csak együtt, egymással és a természettel együttműködve és nem ellene dolgozva tudjuk megvalósítani.

Foto: sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2019/06/22/duborog-a-fenntarthato-magyar-mintafalu/

Erről és sok egyéb kapcsolódó kérdésről esik szó abban a két részből álló interjúban, melyet Laár-Sramkó Kata környezetvédelmi szakjogász készített Gyulai Iván ökológussal, a mélymulcsos gazdálkodás hazai népszerűsítőjével. A videóban bejátszások találhatók Frei Tamás 2007-ben Bhutánban készített filmjéből is, mintegy alátámasztva, hogy jelen kapitalista utunknak van valós alternatívája.

A lusta de bölcs ember kertje. Foto: ma7.sk/zold-hirek/a-lusta-de-bolcs-ember-kertje

Az első rész („ÉRTÉKVÁLSÁG”) megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=XGM7av4mGLs

A második rész („ÖKOLÓGIAI ÖSSZEOMLÁS VAGY VALÓDI TEREMTÉSVÉDELEM”) elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=0coF_-OWneA

Bhutan – Az elveszett királyság: https://www.youtube.com/watch?v=PQenJ_pOlos

 

További információ:

Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány https://www.ecolinst.hu/

Éghajlatbarát mezőgazdaság? dr. Gyulai Iván (Ökológiai Intézet) előadása 2018. június 13-án https://eionet.kormany.hu/akadalymentes/download/9/b0/42000/Prez_3.pdf

 


Menü

Nyitólap

Navigáció