Az OECD immár harmadszorra nézi át és értékeli hazánk környezeti teljesítményét. Magyarország 20 éves OECD tagsága, és a Környezeti Teljesítmény Értékelésre (EPR) való felkészülés adta a témáját az október 19-ei szemináriumnak.

V. Németh Zsolt államtitkár úr már a köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy Közép-Európa országai kifejezetten fogékonynak tűnnek a zöldgazdaság lehetőségei iránt. Mint mondta: „a zöldgazdaság kialakítása, a gazdaság fenntartható irányba állítása egy hosszú és nehéz folyamat. Ugyanakkor egyre világosabban látszik, hogy az erőforrások végessége miatt ez a változás elkerülhetetlen. Az is látszik, hogy azok az államok, amelyek az elsők között képesek a gazdaságuk fenntarthatóvá alakítására, azok igen komoly előnyökre tesznek szert – mind gazdasági, mind társadalmi, mind környezeti téren.

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

 Magyarország a zöldgazdaság kialakításában szerepet kíván vállalni, természetesen az ország adottságait és lehetőségeit figyelembe véve és kihasználva. A mezőgazdaság hatékony, de hosszútávon fenntartható működtetése terén például Magyarország jelentős tudás-, és tapasztalatanyaggal bír.

A körforgásos gazdaság „lepkéje” Forrás: Ellen MacArthur Foundation Circular Economy Team

2016 júniusában Batumiban Magyarország a zöldgazdaság területén figyelemre méltó vállalásokat tett . Teljességgel támogatjuk az OECD azon törekvéseit, hogy a Zöld Növekedés Stratégiában foglaltak minden szektor döntéseiben érezhetőek legyenek.”

Egy példa a zöldgazdaság már működő mintaprojektjeiből: használt molinóból táskák Forrás: medence re+concept

 „Alaptörvényünkből és geopolitikai helyzetünkből is ered az, hogy aktív szerepet vállalunk a környezetvédelmi egyezmények végrehajtásában”

V. Németh Zsolt beszédében kitért arra, hogy hazánk Alaptörvénye  az alapvetésben kimondja, hogy: „Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával.” Mint mondta: „Alaptörvényünkből és geopolitikai helyzetünkből is ered az, hogy aktív szerepet vállalunk a környezetvédelmi egyezmények végrehajtásában. Magyarország tagja minden többoldalú környezeti egyezménynek, a beszámolóinkat mindig határidőre megküldjük.”

Az államtitkár elmondta, hogy hazánk szakemberei aktív szerepet vállaltak a Fenntartható Fejlődési Célok  megfogalmazásában, és nagy örömünkre szolgál, hogy az végül 2015 szeptemberében aláírásra került. Hasonlóan szorgalmazzuk a Párizsban múlt év decemberében elfogadott Klíma Egyezmény végrehajtását is: büszkék vagyunk arra, hogy az egyezményt az EU tagállamok közül Magyarország Országgyűlése ratifikálta elsőként. Támogatjuk az OECD azon törekvéseit, hogy a párizsi éghajlati egyezmény végrehajtását elősegítse. Érdekünk az egyezmény sikeres végrehajtása, hiszen a Kárpát-medence kiemelten sérülékeny az éghajlatváltozás hatásaival szemben. V. Németh Zsolt kitért arra, hogy az éghajlatváltozás az emberi egészség mellett legsúlyosabban a mezőgazdaságot érinti. „Érinti közvetlenül az időjárási szélsőségek és az aszályok illetve az árvizek és belvizek révén, és érinti közvetve is a termőföldek pusztulása, az újfajta özönfajok megjelenése, és az eddig nálunk ismeretlen kártevők elterjedése révén.”

A Pannon Régió élővilága rendkívül gazdag

Az államtitkár kijelentette, hogy a régió fajgazdagságára nagyon büszkék vagyunk, és annak védelméért igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni. Beszédében hivatkozott egy, az Európai Bizottság Környezeti Igazgatósága által készített kiadványra, amely ugyan a tőle elvárható tárgyilagos hangnemmel kezdi a Pannon Régió elemzését, de helyenként egyértelműen érezhető a dokumentum íróinak elfogultsága.

Bár a Pannon régió az EU területének alig 3%-át fedi le, az Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitat Directive) mellékletein szereplő 1301 állat- és növényfajból 226 fajnak (17%), valamint a Madárvédelmi Irányelv (The Birds Directive) hatálya alá tartozó 768 madárfajból mintegy 278 fajnak (36%) ad otthont.

V. Németh Zsolt szerint büszkék lehetünk a Nemzeti Környezetvédelmi Programok sorozatára, amelyből immáron a negyediket fogadta el az Országgyűlés 2015 júniusában. Jelenleg folyik a környezeti ügyeket is alapjában érintő Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia aktualizálása, amely végrehajtása a különböző szektorok együttműködésének magas fokát fogja megkívánni.

További információ:

A 2016. október 19-én a Földművelésügyi Minisztériumban tartott szeminárium előadásai elérhetőek itt:

1. Mr László Balogh, Deputy State Secretary, Ministry for National Economy: 20 years of Hungary-OECD co-operation

2. Mr Simon Upton, Environment Director, OECD: Environmental policy activities of the OECD

3. Ms Teréz Szabó, Ministry of Agriculture: Environmental policy in the last 20 years in Hungary

4. Mr Eugene Mazur, Environmental Performance and Information Division, OECD: The process of the OECD Environmental Performance Review

5. Mr Gábor Valkó, Hungarian Central Statistical Office: Monitoring of environmental performance, sustainable development indicators

6. Prof. Aldo Ravazzi, Chair of the OECD Working Party on Environmental Performance; Chief Economist, Ministry of Environment - Sogesid, Italy: OECD experiences in integrating environmental and economic policies: results and challenges

7. Prof. Sándor Kerekes, Corvinus University of Budapest: Integrating environmental and economic policies – Hungarian experiences of the past 20 years

• Best practices in OECD member countries:

8. Ms Hermien Busschbach; Senior Policy Advisor, Ministry of Infrastructure and Environment, The Netherlands

9. Mr. Gerhard Omersu, Senior Adviser, Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria

10. Mrs Ewa Olszevska, Chief Specialist, Ministry of Environment, Poland

• Hungarian initiatives and innovative approaches in the implementation of environmental policy:

11. Mr Máté Kriza, Chairman, Foundation for Circular Economy: Hungarian innovative practices for improving resource efficiency and maximizing material use

12. Prof. Zoltán Kolláth; Deputy Dean, University of West Hungary: Dark Sky Park initiatives in Hungary