Az ENSZ EGB Környezetpolitikai Bizottsága koordinálta a 2016. június 8-10 között Batumiban megrendezett nyolcadik pán-európai Környezetet Európának miniszteri konferencia előkészítését. A konferencia egyik fő témája a zöldgazdaság volt, amelyben Magyarország fontos vállalásokat tett.

Az ENSZ EGB Környezetpolitikai Bizottsága (UN ECE Committee on Environmental Policy)szervezte a házigazda Grúziával együttműködésben a Batumiban megrendezett páneurópai miniszteri konferenciát. A konferencia fő témája a zöldgazdaság volt, amely területen Magyarország is fontos vállalásokat tett. 

Az egyik vállalás a rövid ellátási láncokat, és a termelői piacokat érintette. A vállalás már 2016 júniusában nemzetközi figyelmet vívott ki, hiszen a népszerű energetikai, hulladékhasznosítási témák mellett a figyelmet a fenntartható mezőgazdaság kérdéseire fordította.

2016 óta a zöldgazdaság egyre nagyobb figyelmet kap

A zöldgazdaság, vagy más megnevezéssel a fenntartható gazdaság témaköre általános, és ezért sok politikus számára nehezen megfogható. Ugyanakkor az is látszik, hogy azok az államok, amelyek az elsők között képesek a gazdaságuk fenntarthatóvá alakítására, azok igen komoly előnyökre tesznek szert. Ilyen előnyök lehetnek gazdasági előnyök (pl. növekvő adóbevételek), társadalmi előnyök (pl. új munkahelyek és speciális szaktudás létrejötte), és környezeti előnyök (pl. természeti erőforrások hatékonyabb kihasználása). Éppen ezért egyre többen értik meg és tartják fontosnak a zöldgazdaság kérdését.

A média is kezd fogékonynak tűnni a téma iránt, így például a Budapest Business Journal 2016. szeptemberi száma széleskörű riportban írt a zöldgazdaság alakulásáról. Ennek keretében kiemelten is megemlítették a Batumiban tett vállalásokat.

A zöldgazdaság fogalomköre már helyet kap az általános környezeti gondolkodásban is. A hazánk vomatkozásában jelenleg zajló OECD Környezeti Teljesítmény Vizsgálat például a kiemelt témák között kezeli a gazdaság fenntarthatóvá alakítását. Mindebben a Batumi konferenciának kimagaslóan nagy szerepe volt, ezúton is köszönjük a grúz és az ENSZ EGB-beli kollégák munkáját.

Mezőgazdaság és zöldgazdaság

A rövid ellátási láncok kérdése önmagában is összetett, hiszen rengeteg kérdést felvet, és sok szereplővel kell egyeztetni. Éppen ezért ezen a területen összetett intézkedéscsomagra van szükség, amely gondos előkészítést igényel.

A termelői piacok Magyarországon már figyelemreméltó múltra tekinthetnek vissza. Sikerük jelentős, számuk folyamatosan nő. Az ENSZ EGB Környezetpolitikai Bizottsága (UN ECE Committee on Environmental Policy) 2017 januárjában megrendezett ülésén külön rendezvény foglalkozott a Batumi Konferencián tett vállalások sikeres előrehaladásával. A magyar példát a közönség érezhetően őszinte figyelemmel és elismeréssel fogadta, méltatva, hogy hazánk az ipar, az anyaghatékonyság, az energetika, a hulladékhasznosítás témái mellett a fenntartható mezőgazdaság témakörét is sikerrel emelte a zöldgazdaság fogalmai közé.

Termelői piacok számának alakulása

A rövid ellátási lánc, és a termelői piac nem csak munkahelyet és ezzel adóbevételt teremt, de a hagyományos szaktudást is helyben tartja. Emellett, mivel ez a szektor a friss, korlátozott vegyszerhasználatú termékekkel tud versenyképessé válni, így közvetlenül serkenti a fenntartható mezőgazdasági formákat, és elősegíti a biodiverzitást is. Míg 2012-ben 117 termelői piac működött Magyarországon, addig 2016 augusztusában már 273 piacon vásárolhattunk friss, a közelben termelt zöldséget és gyümölcsöt.

Termelői piac. Fotó: Botár Gergely

A Batumi Konferencián tett zöldgazdasági vállalások 2018 folyamán kerülnek majd részletes átvilágítás elé. Bízunk benne, hogy a magyar zöldgazdaság minél több sikerét alkalmunk lesz nemzetközi porondon is bemutatni.

További információ:

  1. Környezetet Európának (Environment for Europe)
  2. Batumi Miniszteri Konferencia honlapja
  3. BIG-E magyar vállalásai
  4. Körkörös, hatékony, fenntartható, zöld, jólét vagy jóllét?
  5. Miniszterek a zöldgazdaságról –Környezetet Európának Miniszteri Konferencia
  6. Pozsony: Átmenet a Zöldgazdaságba
  7. Zöldebb mezők a zöldgazdaságban
  8. „Magyarország a zöldgazdaság kialakításában szerepet kíván vállalni”
  9. A cikk angol nyelvű PDF-ben elérhető itt.