A talaj adatokkal foglalkozó szakértők 2018. januári ülésének fő célkitűzése az EEA (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) gondozásában a környezetállapot változást bemutató kiadvány (SOER) készítésének magalapozása volt.

A talaj adatokkal foglalkozó szakértők 2018. januári ülésének fő célkitűzése az EEA (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) gondozásában a környezetállapot változást bemutató kiadvány (SOER) készítésének magalapozása volt. A talajos fejezet bővítését és az európai talajvédelmi politika fejlesztését jobban megalapozó tények bemutatása, a látható trendek értékelése fogalmazódott meg célkitűzésként.

Az értekezlet kereretében az alábbi témakörökről estett szó:

  • az EU Bizottság jogalkotással és a szakpolitika fejlesztésével  kapcsolatos elképzelései és elvárásai,
  • a SOIL WIKI rendszer működésének értékelése,
  • a talajok ökoszisztéma szolgáltató képességének meghatározását segítő MAES Soil projekt,
  • az uniós szintű talajindikátorok meghatározásának problematikája, eddigi tapasztalatai,
  • a talaj (soil) és a föld (land) indikátorok elkülönítése,
  • a talajok szerves szén tartalmának változását célzó vizsgálatok tagországi, uniós és globális (UN FAO) eredményei (GLOSOP),
  • a műtrágya felhasználással kapcsolatosan a Nitrogén, Foszfor és Kadmium feldúsulással összefüggő kutatási és modellezési eredmények.

Ismertetésre került a szennyezett területek és annak uniós szintű monitorozására kidolgozott LSI003 indikátor felhasználásával készített monitorozás eredménye, valamint az azzal kapcsolatos további feladatok meghatározása. A mezőgazdasági termőtalajok fizikai, kémiai és biológiai paramétereinek meghatározására létrehozott LUCAS Soil módszertani bemutatására és az eredmények megvitatásaára is sor került. A H2020-LANDMARK és a RECARE kutatási projektek bemutatása mellett sor került a FAO kezdeményezésére létrehozott Global Soil Partnership keretében létrejött uniós hálózat (ESP) célkitűzéseinek és működésének ismertetésére is.