Az idei év 2. NFP ülésére május 23-24-én került sor Koppenhágában. Az alábbiakban beszámolunk az ülésen megvitatott főbb témákról.

A május 23-i NFP ülés a 81. Management Board (MB) üléséről szóló beszámolóval indult, melyről bővebben itt olvashat.
Eva Goossens (EEA) a MB Titkárság képviseletében elmondta, hogy a 2018. június 19-i 82. MB ülésen többek közt döntés fog születni:

 • egy olyan MB munkacsoport felállításáról, amely az Európai Bizottság EEA-ról szóló értékelésével kapcsolatos javaslatok megfogalmazásában fog közreműködni;
 • új ETC-k kinevezéséről;
 • NRC struktúrával kapcsolatos változásokról (NRC Light Review).

A júniusi ülésen várhatóan sor kerül majd továbbá egy, az Ügynökség 2018-at követő stratégiai irányairól és prioritásairól szóló értekezésre is.

Az Ügynökség belső szervezeti felépítése Hans Bruyninckx, az EEA ügyvezető igazgatója döntése alapján átalakításra kerül. Az Eionet hálózat koordinációja átkerül a korábbi PAN (Partnerships and networks) programból a Koordinációs és stratégiai (CAS - Coordination and strategy) programba. Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy az átalakítás egy proaktív megközelítésnek a következménye, és a cél, hogy az Eionet hálózat közelebb kerüljön a MB-hoz, valamint a különböző hálózatok (EPA, SEIS) koordinációja (titkársága) egy szervezeti egységben fusson össze a jobb és könnyebb együttműködés érdekében. Megtudtuk továbbá, hogy David Stenners nyugdíjba vonul augusztusban, Paul McAleavey veszi át tőle az Eionettel kapcsolatos vezetői feladatokat.

Malene Bruun (EEA) bemutatta a 2017-es évről szóló NFP kérdőívek kiértékelt eredményét. Kiemelte, hogy számukra meglepő adat volt, hogy az NFP-k több, mint fele a munkaidejének kevesebb, mint 40%-át tudja csak NFP feladatainak ellátására fordítani. Csupán néhány NFP van olyan szerencsés helyzetben, hogy munkaidejének teljes vagy túlnyomó részét az Ügynökséggel kapcsolatos tevékenységének tudja szentelni. Szintén meglepő információ a felmérésből, hogy akad olyan NFP is, akinek semmilyen kapcsolata nincs a MB taggal. Ezzel ellentétben a többség heti vagy havi szintű kapcsolatban áll az adott ország MB tagjával. Az NFP-k három legfőbb kihívása a kapcsolattartói szerepkör ellátása során (1) egyre növekvő információáramlás (beérkező e-mailek száma, frissítések nyomonkövetése, stb.) (2) nemzeti szintű koordináció (3) az Ügynökség relevanciájának megértetése országos szinten.

Az NRC struktúra felülvizsgálatára (NRC Light Review) létrehozott NFP-kből álló munkacsoport beszámolt a fejleményekről, melyek 2018. február óta történtek. A munkacsoport a 2018. április 19-20-i budapesti ülésén az addig beérkezett 7 tagállam 150 javaslatát dolgozta fel és vitatta meg a felmerült kérdéseket, illetve konkrét kérdéseket – kéréseket fogalmazott meg az egyes tématerületek projektmenedzserei számára. A két napos ülésen a munkacsoprt a következő javaslatokat fogalmazta meg:

 • új erdészeti NRC csoport létrehozása (NRC Forests elnevezéssel) – az EEA tagországok többsége egyetért;
 • a „Biodiverzitás adatok és információk” valamint „Biodiverzitás és ökoszisztéma mutatók és  értékelés” csoportok összevonása – az EEA tagországok többsége egyetért;
 •  a három vízzel kapcsolatos munkacsoport összevonásának lehetősége a 2020-as átfogó NRC struktúra átalakítás során kerüljön megvitatásra;
 • az INSIPRE témakör továbbra is az EIS (Környezetvédelmi információs rendszerek) csoportban maradjon, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy a többi EIS témakör ne kerüljön az INSPIRE miatt háttérbe
 • a „Hulladék” és az „Erőforrás-hatékony gazdaság és környezet” valamint az erőforrás-hatékonysággal foglalkozó munkacsoportok nem kerüljenek összevonásra;
 •  az „Erőforrás-hatékony gazdaság és környezet” átnevezése „Erőforrás-hatékony és körforgásos gazdaság”-ra
 • a Turizmus csoport létrehozásával kapcsolatosan további egyeztetésekre van szükség;
 • a „Levegőszennyezés és klímaváltozás káros hatásainak mérséklése” csoport újragondolására szükség lehet az új ETC kinevezések fényében

Az EEA folyamatban lévő értékelésével kapcsolatban Jacques Delsalle (DG ENV) elmondta, hogy a COWI által készített végleges jelentés-tervezet véleményezésére június 5-ig van lehetőség. Várhatóan a végleges jelentés júliusban fog elkészülni, mely a Bizottság Érékelési Jelentésének részét fogja képezni majd.

A REFIT keretében lefolytatott célravezetőségi vizsgálat eredményeire építve a Bizottság 10 olyan intézkedést fogadott el, melyek javíthatják a környezetvédelmi jelentéstételt. Chris Steenmans (EEA) és Joachim D’Eugenio (DG ENV) beszámoltak a környezeti jelentések egyszerűsítésére irányuló intézkedések előrehaladásáról. A 2. intézkedés (A jelentéstételi kötelezettségek részletesebb értékelése és megváltozatása egy folytatólagos program részeként) kapcsán elhangzott, hogy jelenleg 108 olyan adatfolyam van, amit az EEA menedzsel. COM egy 10 lépéses útmutatót dolgozott ki a tagországok számára az Eionet hálózat jelentéstételi folyamatban betöltött szerepével kapcsolatban:

A teljesség igénye nélkül, néhány aktualitás az intézkedésekkel kapcsolatban:

 • Az online jelentéstétel korszerűsítéséről szóló 3. intézkedést az EEA vezeti, de természetesen a DG ENV támogatásával. Az NRC-k a folyamat kulcs érintettjei. Elindult a Reportnet 3.0. projekt, és felállításra került egy 6 tagállamból álló irányító bizottság (Steering Commettee) és egy megvalósítási csoport (Business Implementation Group). 
 • Az információs rendszerek javítására irányuló 4. (Uniós szintű adatbegyűjtési eszközök kifejlesztése és tesztelése) és 5. intézkedéssel (Iránymutatás kidolgozása és bevált gyakorlatok terjesztése európai és nemzeti környezeti információs rendszerek körében, ideértve az adatokhoz való egyszerűbb, könnyen érthető hozzáférést) kapcsolatban a fejlemények megtalálhatók a http://www.eis-data.eu/ oldalon. A két intézkedés előrehaladásának érdekében szeptemberben tartanak egy második ülést Koppenhágában. 
 • A 6. intézkedés (Az INSPIRE-irányelv teljes körű végrehajtásának előmozdítása) vonatkozásában megtudtuk, hogy az ISPIRE/Eionet munkacsoport tovább folytatja munkáját, viszont a témára létrehozott NFP munkacsoport befejezi tevékenységét. Az NRC EIS felülvizsgálatra került és kibővül az INSPIRE és Reportnet 3.0-val. 
 • Elmondható, hogy az INSPIRE adatszolgáltatás egyre jobb minőségű és időben történik. Az adatok mennyisége pedig évről évre növekszik.

Szó esett az INSPIRE Karbantartási és megvalósítási munkaprogram 2016-2020 (MIWP - Maintenance and Implementation Work Programme 2016-2020) 2016.5 intézkedéséről is, melyről részleteket itt talál.

 • A Kopernikusz programban generált adatok jobb felhasználásával kapcsolatban (7. intézkedés): a JRC vezetésével egy tanulmány készül arról, hogy a Kopernikusz program miként támogatja az EU szakpolitikáit ”Copernicus for EC” (C4EC). A tanulmány várhatóan 2018 végén jelenik meg. A fókuszban továbbra is a szárazföld-megfigyelési szolgáltatás (Land Monitoring Services) marad. Júniustól egy új EEA-s kolléga (Seconded National Expert) támogatja az Ügynökség tevékenyésgét a témában.
 • A közösségi tudomány szélesebb körben való használatának előmozdítása a környezetvédelmi jelentéstétel kiegészítéseként (8. intézkedés): 2014 óta működik egy EPA Interest Group ebben a témában. Az áprilisi EPA hálózat találkozóján elindult egy projekt „Citizen Science and Air Quality” témában, mely projektet a szeptemberi Levegőminőség NRC ülés tárgyalni fogja. Az Eionet tagok 2018. június 1-ig jelezhetik részvételi szándékukat a projektben.